۹ اسد, ۱۳۹۲

صحنه های جالب مسابقه بین تیم د میوند اتلان

صحنه های جالب مسابقه بین تیم د میوند اتلان الف و د میوند اتلان ب را تماشا کنید، مسابقه که در آن ۱۸ بازیکن موفق برای تیم د میوند اتلان برای سال ۲۰۱۳ لیگ برتر افغانستان روش

۸ اسد, ۱۳۹۲

صحنه های جالب مسابقه بین تیم د اباسین څپی

صحنه های جالب مسابقه بین تیم د اباسین څپی الف و د اباسین څپی ب را تماشا کنید، مسابقه که در آن ۱۸ بازیکن موفق برای تیم د اباسین څپی برای سال ۲۰۱۳ لیگ برتر افغانستان روشن ا

۱ اسد, ۱۳۹۲

صحنه های جالب مسابقه بین تیم د سپین غر بازان

صحنه های جالب مسابقه بین تیم د سپین غر بازان الف و د سپین غر بازان ب را تماشا کنید، مسابقه که در آن ۱۸ بازیکن موفق برای تیم د سپین غر بازان برای سال ۲۰۱۳ لیگ برتر افغانست

۱ اسد, ۱۳۹۲

صحنه های جالب مسابقه بین تیم شاهین آسمایی

صحنه های جالب مسابقه بین تیم شاهین آسمایی الف و شاهین آسمایی ب را تماشا کنید، مسابقه که در آن ۱۸ بازیکن موفق برای تیم شاهین آسمایی برای سال ۲۰۱۳ لیگ برتر افغانستان روشن ا

۲۵ سرطان, ۱۳۹۲

صحنه های جالب میدان سبز: بخش اول

صحنه های جالب میدان سبز، چهار تورنمنت اول را که ازشاهین آسمایی شروع، دسپین غربازان، د میوند اتلان وداباسین څپی به پایان رسید تماشا کنید.

۱۶ سرطان, ۱۳۹۲

سلسله مسابقات میدان سبز ۲۰۱۳ قسمت هشتم: انتخاب بازیکنان عقابان هندوکش

۷۲ بازیکن از زون پروان در ۴ تیم تحت نظارت سرتیم ها و رهبران مجرب از فدراسیون فوتبال افغانستان بازی کردند که درنهایت ۲۶ بازیکن برای عقابان هندوکش انتخاب گردید.

۱۰ سرطان, ۱۳۹۲

میدان سبز مسابقات منطقه ای هرات

از تاریخ ۱۱ الی ۱۴جون۲۰۱۳ یک تورنمنت  در ولایت هرات بین تیم های فراه، بادغیس، غور، هرات-ا و هرات-ب برگزار گردید.

۹ سرطان, ۱۳۹۲

سلسله مسابقات میدان سبز ۲۰۱۳ قسمت هفتم: انتخاب بازیکنان سیمرغ البرز

۷۲ بازیکن از زون مزار در ۴ تیم تحت نظارت سرتیم‏ها و رهبران مجرب از فدراسیون فوتبال افغانستان بازی کردند که درنهایت ۲۶ بازیکن برای سیمرغ البرز انتخاب گردید.

۴ سرطان, ۱۳۹۲

میدان سبز مسابقات منطقه ای تخار

از تاریخ ۴ الی ۷ جون ۲۰۱۳ یک تورنمنت در ولایت تخار بین تیم های بدخشان، تخار، کندز و بغلان برگزار گردید.

۲ سرطان, ۱۳۹۲

میدان سبز ۲۰۱۳: تورنمنت منطقوی در هرات به منظور انتخاب تیم طوفان هریرود

۱۰۸ بازیکن در زون های هرات تحت نظارت مربی های ورزیده و با تجربه در چهار تیم بازی کردند که ۲۶ تن از میان آنها برای تیم طوفان هریرود انتخاب گردیدند.

Pages