از تاریخ ۱۱ الی ۱۴جون۲۰۱۳ یک تورنمنت  در ولایت هرات بین تیم های فراه، بادغیس، غور، هرات-ا و هرات-ب برگزار گردید.

نظر به تقسیم اوقات معین تورنمنت هرتیم باید سه مسابقه را در مقابل به تیم دیگر اجرا کنند، در قسمت اول از میان بازیکنان ۲۶ بهترین بازیکنان انتخاب گردیدند.

و در قسمت دوم میدان سبز که در ماه مبارک رمضان برگذار خواهد گردید ازین ۲۶ بازکن ۱۸ بهترین بازیکن از میان شان انتخاب خواهند گردید که در لیگ روشن په نماینده گی از طوفان هریرود بازی خواهند کرد، لیگ برتر روش از ۲۲ اگست اغاز و  الی ۱۱اکتوبر سال ۲۰۱۳ادامه خواهند یافت.

مرحله اول این مسابقات از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان پیش برده شد و مربیون ورزیده و باتجربه فدراسیون فوتبال افغانستان ۲۶ تنه را برای طوفان هریرود برگزیدند.

مسابقات درورزشگاه فوتبال هرات برگذار گردید که درآن صدها نفرازطرفداران فوتبال از سراسرشهراشتراک نموده بودند تابرای حمایت ازتیم و بازیکنان مورد علاقه خودرا تشویق نمایند.

بازیکنان که درمرحله اول انتخاب گردیده عبارت انداز;

فهرست ۲۶ بازیکن از تیم طوفان هریرود
شماره نام موقعیت
۱ یما یحیی زاده  گولکیپر
۲  علی احمد یارزاده  دفاع
۳ فرزاد عطائی  دفاع
۴ ناصر حلیمی  دفاع
۵ نوید نادم  دفاع
۶ منان عظیمی  دفاع
۷  رفیع بارکزی  مرکز و سنتراف
۸  معروف محمدی مرکز و سنتراف
۹ رامز نورزائی مرکز و سنتراف
۱۰  فواد اکر مرکز و سنتراف
۱۱ وحید ندیم مرکز و سنتراف
۱۲  حمیدالله کریمی فارورد
۱۳ غلام رضا یعقوبی فارورد
۱۴ سلیم نعیمی فارورد
۱۵  فرزان ابراهیمی  گولکیپر
۱۶ عزت الله حسینی دفاع
۱۷ نقیب الله بهادری دفاع
۱۸ توریالی هاشمی دفاع
۱۹  صفی الله قائمی دفاع
۲۰  علی شاه عزیزی مرکز وسنتراف
۲۱  اسد الله سلطان زاده مرکز وسنتراف
۲۲  شکیب فقیری مرکز وسنتراف
۲۳ نقیب ازادانی مرکز وسنتراف
۲۴  جمعه خان فارورد
۲۵  مجید کریمی فارورد
۲۶ فریدون خطیبی گولکیپر