صحنه های جالب مسابقه بین تیم د سپین غر بازان الف و د سپین غر بازان ب را تماشا کنید، مسابقه که در آن ۱۸ بازیکن موفق برای تیم د سپین غر بازان برای سال ۲۰۱۳ لیگ برتر افغانستان روشن انتخاب گردیدند.
همچنان میتوانید ببیند که بازیکنان لیگ برتر افغانستان روشن به مکاتب رفته و مهارت های بنیادی را برای شاگردان که بخش از پروگرام فوتبال کلینک بوده می آموزانند.

برای تماشای مسابقه اینجا کلیک کنید.