۱۰۸ بازیکن در زون های هرات تحت نظارت مربی های ورزیده و با تجربه در چهار تیم بازی کردند که ۲۶ تن از میان آنها برای تیم طوفان هریرود انتخاب گردیدند. در لیگ برتر افغانستان روشن ۲۰۱۲، تیم طوفان هریرود بازی های بهتر را به تماشا گذاشت و برنده مقام اول نخستین فصل لیگ برتر افغانستان روشن گردید.

برای تماشای مسابقه اینجا کلیک کنید.