۷۲ بازیکن از زون پروان در ۴ تیم تحت نظارت سرتیم ها و رهبران مجرب از فدراسیون فوتبال افغانستان بازی کردند که درنهایت ۲۶ بازیکن برای عقابان هندوکش انتخاب گردید.

برای تماشای مسابقه اینجا کلیک کنید.