از تاریخ ۴ الی ۷ جون ۲۰۱۳ یک تورنمنت در ولایت تخار بین تیم های بدخشان، تخار، کندز و بغلان برگزار گردید.

نظر به تقسیم اوقات معین تورنمنت هرتیم باید سه مسابقه را در مقابل به تیم دیگر اجرا کنند، در قسمت اول از میان بازیکنان ۲۶ بهترین بازیکنان انتخاب گردیدند.

و در قسمت دوم میدان سبز که در ماه مبارک رمضان برگذار خواهد گردید ازین ۲۶ بازکن ۱۸ بهترین بازیکن از میان شان انتخاب خواهند گردید که در لیگ روشن په نماینده گی از موجهای آمو بازی خواهند کرد، لیگ برتر روشن از ۲۲ اگست آغاز و الی ۱۱ اکتوبر سال ۲۰۱۳ ادامه خواهند یافت.

مرحله اول این مسابقات از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان پیش برده شد و مربیون ورزیده و باتجربه فدراسیون فوتبال افغانستان ۲۶ تنه را برای موجهای آمو برگزیدند.

مسابقات در ورزشگاه فوتبال مرکزي تخار برگذار گردید که در آن صدها نفر از طرفداران فوتبال از سراسر شهر اشتراک نموده بودند تا برای حمایت از تیم و بازیکنان مورد علاقه خود را تشویق نمایند.

بازیکنان که درمرحله اول انتخاب گردیده عبارت انداز;

فهرست ۲۶ بازیکن از تیم موجهای آمو
شماره نام موقعیت
۱  حزب الله  گولکیپر
۲  عتیق الله  دفاع
۳  هدایت الله  دفاع
۴  حمیدالله  دفاع
۵  محمد امین  دفاع
۶ قیوم دولت زی  دفاع
۷  بصیراحمد  دفاع
۸  بشیر احمد مرکز و سنتراف
۹ جبار عرب مرکز و سنتراف
۱۰  قسمت مرکز و سنتراف
۱۱  عبد الرحیم مرکز و سنتراف
۱۲  قیس مرکز و سنتراف
۱۳ کیانوش مرکز و سنتراف
۱۴ حاجی محمد سروش فارورد
۱۵  لال پادشاه فارورد
۱۶  محبوب الله  گولکیپر
۱۷  مجیب الله دفاع
۱۸ صابر نوری دفاع
۱۹  جواد قاضیزاده مرکز وسنتراف
۲۰  خان محمد مرکز وسنتراف
۲۱  عیسی مرکز وسنتراف
۲۲  عارف مرکز وسنتراف
۲۳   واسع ملکزی فارورد
۲۴  رحیم الله فارورد
۲۵  محمد ناصر فارورد
۲۶  عبد الصبور گولکیپر