۲۰ سنبله, ۱۳۹۱

برای نُخستین بار لیگ برتر فتبال افغانستان آغاز خواهد شد

 

این رقابت ها تا یک ماه دیگر با حضور هشت تیم از هشت حوزه کشور در کابل برگذارمی گردد.

Pages