۲۷ سنبله, ۱۳۹۱

قرعه کشی رقابت های لیگ برتر فتبال افغانستان

رقابت های لیگ برتر فتبال افغانستان، سه شنبه شب قرعه کشی شد و تیم های حاضر دراین رقابت ها، رقیبانشان را شناختند.

این رقابت ها روزسه شنبه هفته آینده درمیدان فتبال پروژه گل آغازمی شوند.

۲۰ سنبله, ۱۳۹۱

قره کشی نُخستن لیگ برترافغانستان، سه شنبه شب درکابل

 

رقابت های لیگ برتر فتبال افغانستان سه شنبه شب قرعه کشی خواهد شد، این نُخستین بار است که رقابت های لیگ برتر درکشور برگذاری می شود.

۲۰ سنبله, ۱۳۹۱

برای نُخستین بار لیگ برتر فتبال افغانستان آغاز خواهد شد

 

این رقابت ها تا یک ماه دیگر با حضور هشت تیم از هشت حوزه کشور در کابل برگذارمی گردد.

Pages