۴ میزان, ۱۳۹۳

شاهین آسمایی به دومین حضور خود در فینال لیگ برتر افغانستان روشن می اندیشد

تیم های د سپین غربازان و شاهین آسمایی، مدافع عنوان قهرمانی بازی برگشت خود را در مرحله نیمه نهایی امروز انجام می دهند.

۳ میزان, ۱۳۹۳

تیم د میوند اتلان در بازی برگشت مرحله نیمه نهایی توسط عقابان هندوکش حذف شد

به خاطر تفاوت در سبک بازی هر دوتیم، انتظارهای بیشماری از این دیدار وجود داشت.

۳ میزان, ۱۳۹۳

د میوند اتلان در بازی برگشت مرحله نیمه نهایی به مصاف عقابان هندوکش می رود.

در بازی رفت مرحله نیمه نهایی، دیدار تیم های د میوند اتلان و عقابان هندوکش با نتیجه تساوی خاتمه یافت.

۳ میزان, ۱۳۹۳

آکادمی نظامی

آکادمی نظامی میزبان تعدادی از بازیکنان لیگ برتر افغانستان روشن در کمپ بزرگ و وسیع شان بود. قومندان با یک استایل کاملا نظامی به همه بازیکنان خوش آمدید گفت.

۳ میزان, ۱۳۹۳

پاک کاری دریای (رودخانه) کابل

همه بازیکنان لیگ برتر افغانستان روشن مسیر استدیوم فدارسیون فوتبال افغانستان تا مسجد شاه دو شمشیره را برای پاک کاری دریای کابل با پای پیاده طی کردند.

۱ میزان, ۱۳۹۳

دیدار تیم های شاهین آسمایی و د سپین غر بازان با تساوی به پایان رسید

در دیدار امروز، بازی تنگاتنگ د سپین غر بازان در مقابل شاهین آسمایی قهرمان سال گذشته لیگ برتر افغانستان، تعداد زیادی را متحیر ساخت.

۱ میزان, ۱۳۹۳

مسابقه تیم شاهین آسمایی در مقابل د سپین غر بازان

تیم شاهین آسمایی، قهرمان سال گذشته لیگ برتر افغانستان روشن، در اولین بازی مرحله نیمه نهایی خود مقابل تیم در حال پیشرفت د سپین غر بازان امروز ساعت ۳:۳۰ بعد از ظهر در استدی

۱ میزان, ۱۳۹۳

تیم د میوند اتلان در مقابل تیم بدون باخت عقابان هندوکش قرار میگیرد

تیم د میوند اتلان در اولین بازی مرحله نیمه نهایی مقابل تیم عقابان هندوکش قرار میگیرد. هردو تیم تا اینجای فصل خیلی خوب بازی کرده اند.

۳۰ سنبله, ۱۳۹۳

تیم د سپین غر بازان با غلبه بر تیم د میوند اتلان جایگاه خود را محکم ساخت

تیم د سپین غر بازان راههای زیادی برای صعود به مرحله نیمه نهایی داشت. آسانترین آنها بردن حریف و صعود به این مرحله بود. تیم د سپین غر بازان هم کار متذکره را انجام داد.

Pages