مانند بازی فینال سال گذشته ، سمیرغ البرز و طوفا ن هیررود در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی رو در روی هم قرار گرفتند. پیروزی سیمرغ نه تنها انتقام شکست ۲  بر۱ فینال سال گذشته را به همراه می آورد بلکه آنها را در صدر جدول گروه یک قرار می داد. از طرف دیگر باخت در این بازی حضور این تیم را در مرحله نیمه نهایی وابسته به نتیجه  بود و یک تساوی هم برای صدر نشینی این تیم کافی بود.

از شروع بازی این طوفان بود که زودتر شوق خود را برای بردن این بازی نشان داد. آنها درست در ثانیه ۲۲ بازی موقعیت خطرناکی را بر روی دروازه سیمرغ البرز خلق کردند و بعد از آن هم دروازه بان این تیم را تحت فشار گذاشتند.

ضربات کرنر و حملات سنگین طوفان دفاع سیمرغ را متزلزل کرد، در دقیقه ۱۵ ، سمیرغ تسلیم گل اول شد. بازیکن خط میانی تیم طوفان  و بازیکن تیم ملی،  معروف محمدی در حالی که از و ی مراقبتی نمی شد در محوطه ۱۸ قدم صاحب توپ شد. او هم با دیدی خوب و یک ضربه بغل پا توپ را به آرامی در سمت راست دروازه فرستاد.

تنها چهار دقیقه بعد طوفان هریرود به گل دوم خود رسید. نصیر حلیمی بازیکن شماره ۳ توپ بلندی را برای مهاجم خودشان حمید الله کریمی فرستاد. کریمی هم در یک مصاف تک به تک از سد دروازه بان تیم سیمرغ، مرادی گذشت و به راحتی دروازه را گشود.

خط دفاع طوفان در ادامه نیمه اول بسیار مستحکم به نظر می رسید طوریکه آنها با نتیجه رضایت بخش ۲ بر ۰ به رختکن رفتند.

نیمه دوم نیمه آرامی نبود، علی رغم حفظ سیستم ۴-۴-۲ ، خط حمله سیمرغ بسیار خطرناک بازی می کرد. در دقیقه ۵۵ کاپیتان سیمرغ، منیر الحق ندیم، فیاض عزیزی را صاحب توپ کرد و او هم به زیبایی از روی سر دوازه بان طوفان ، فرزان ابراهیمی عبور داد و گل اول تیمش را به ثمر رساند. با این گل سیمرغ البرز به بازی برگشت.
 

در دقیقه ۶۹ باز هم هواداران سیمرغ در غم و اندوه فرو رفتند. در این دقیقه یک توپ ارسالی از سمت راست به کریمی رسید و وی هم براحتی گل دوم خود را خود را به ثمر رساند.

اما این اندوه هواداران سیمرغ در دقایق ۷۵ و ۷۸ جای خود را به شادی داد و بازی ۳ بر ۳ شد. گل دوم سیمرغ از یک ضربه کرنر به دست آمد. توپ ارسا لی با ضربه سر ندیم در محوطه ۶ قدم پیش مصطفی رضایی که در کمین فرصت بود رسید. او هم با یک ضربه شلاقی زیبا و محکم گل دوم تیمش را زد. ضربه قیچی به موقع به کمک سیمرغ آمد. گل مساوی هم ۳ دقیقه بعد بدست آمد وقتی که عزیزی توپ را در نیمه زمین از آن خود کرد و با سماجت از سد دفاع گذشت و به زیبایی توپ را وارد دوازه حریف کرد.

دردقیقه ۸۵ صورت دروازه بان سیمرغ به طور معجزه آسای ضرب سر بازیکن طوفان را از گل شدن نجات داد. سیمرغ بازی را با همان نتیجه ۳ بر ۳ پیش برد، نتیجه مساوی برای هر دو تیم راضی کننده بود. طوفان هیررود در صدر جدول گروه الف قرار گرفت و سیمرغ البرز هم جایگاه دوم را در این گروه بدست آورد. متاسفانه تیم موجهای آمو که بنا به نظر خیلی از بازیکنان لیگ برتر، یکی از تیم های خوب این دوره است، حالا باید برای اعاده حیثیت بازی آخر خود را هفته بعد با تیم د اسپین غر بازان انجام دهد.

مانند بازی فینال سال گذشته ، سمیرغ البرز و طوفا ن هیررود در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی رو در روی هم قرار گرفتند. پیروزی سیمرغ نه تنها انتقام شکست ۲  بر۱ فینال سال گذشته را به همراه می آورد بلکه آنها را در صدر جدول گروه یک قرار می داد. از طرف دیگر باخت در این بازی حضور این تیم را در مرحله نیمه نهایی وابسته به نتیجه  بود و یک تساوی هم برای صدر نشینی این تیم کافی بود.

از شروع بازی این طوفان بود که زودتر شوق خود را برای بردن این بازی نشان داد. آنها درست در ثانیه ۲۲ بازی موقعیت خطرناکی را بر روی دروازه سیمرغ البرز خلق کردند و بعد از آن هم دروازه بان این تیم را تحت فشار گذاشتند.

ضربات کرنر و حملات سنگین طوفان دفاع سیمرغ را متزلزل کرد، در دقیقه ۱۵ ، سمیرغ تسلیم گل اول شد. بازیکن خط میانی تیم طوفان  و بازیکن تیم ملی،  معروف محمدی در حالی که از و ی مراقبتی نمی شد در محوطه ۱۸ قدم صاحب توپ شد. او هم با دیدی خوب و یک ضربه بغل پا توپ را به آرامی در سمت راست دروازه فرستاد.

تنها چهار دقیقه بعد طوفان هریرود به گل دوم خود رسید. نصیر حلیمی بازیکن شماره ۳ توپ بلندی را برای مهاجم خودشان حمید الله کریمی فرستاد. کریمی هم در یک مصاف تک به تک از سد دروازه بان تیم سیمرغ، مرادی گذشت و به راحتی دروازه را گشود.

خط دفاع طوفان در ادامه نیمه اول بسیار مستحکم به نظر می رسید طوریکه آنها با نتیجه رضایت بخش ۲ بر ۰ به رختکن رفتند.

نیمه دوم نیمه آرامی نبود، علی رغم حفظ سیستم ۴-۴-۲ ، خط حمله سیمرغ بسیار خطرناک بازی می کرد. در دقیقه ۵۵ کاپیتان سیمرغ، منیر الحق ندیم، فیاض عزیزی را صاحب توپ کرد و او هم به زیبایی از روی سر دوازه بان طوفان ، فرزان ابراهیمی عبور داد و گل اول تیمش را به ثمر رساند. با این گل سیمرغ البرز به بازی برگشت.

در دقیقه ۶۹ باز هم هواداران سیمرغ در غم و اندوه فرو رفتند. در این دقیقه یک توپ ارسالی از سمت راست به کریمی رسید و وی هم براحتی گل دوم خود را خود را به ثمر رساند.

اما این اندوه هواداران سیمرغ در دقایق ۷۵ و ۷۸ جای خود را به شادی داد و بازی ۳ بر ۳ شد. گل دوم سیمرغ از یک ضربه کرنر به دست آمد. توپ ارسا لی با ضربه سر ندیم در محوطه ۶ قدم پیش مصطفی رضایی که در کمین فرصت بود رسید. او هم با یک ضربه شلاقی زیبا و محکم گل دوم تیمش را زد. ضربه قیچی به موقع به کمک سیمرغ آمد. گل مساوی هم ۳ دقیقه بعد بدست آمد وقتی که عزیزی توپ را در نیمه زمین از آن خود کرد و با سماجت از سد دفاع گذشت و به زیبایی توپ را وارد دوازه حریف کرد.

دردقیقه ۸۵ صورت دروازه بان سیمرغ به طور معجزه آسای ضرب سر بازیکن طوفان را از گل شدن نجات داد. سیمرغ بازی را با همان نتیجه ۳ بر ۳ پیش برد، نتیجه مساوی برای هر دو تیم راضی کننده بود. طوفان هیررود در صدر جدول گروه الف قرار گرفت و سیمرغ البرز هم جایگاه دوم را در این گروه بدست آورد. متاسفانه تیم موجهای آمو که بنا به نظر خیلی از بازیکنان لیگ برتر، یکی از تیم های خوب این دوره است، حالا باید برای اعاده حیثیت بازی آخر خود را هفته بعد با تیم د اسپین غر بازان انجام دهد.

ویدیوی کامل این مسابقه را می توانید در اینجا مشاهده کنید: