تورنمت منطقه ای کندز از ۱٨ می تا ٢۱ می در استادیوم ورزشی فوتبال شهرداری مرکز ولایت کندز برگزار شد. ٤ تیم  به نام های کندز، بدخشان، تخار، و بغلان از ٤ ولایت زون شمال شرق تحت شرایط بسیار سخت برای اشتراک در این تورنمنت آمده بودند تا بتوانند به آرزوی خود جامه عمل بپوشانند.

هزاران علاقمند پرشور فوتبال برای دیدن تورنمت منطقه ای کندوز که به منظور انتخاب بازیکنان تیم "موج های آمو" ترتیب داده شده بود، گرد هم آمده بودند. علاقمندان از نقاط دور بدخشان، کندوز، تخار و بغلان برای تشویق تیم های خود آمده بودند. هیجان و شادی در سیمای تماشاچی ها موج می زد و حضور انبوه آنها نشانگر عشق مردمان این دیار به فوتبال بود. حضور در دو لیگ گذشته و موفقیتهای تیم ملی برای بعضی از بازیکنان هیجان و انگیزه خوبی را به وجود آورده بود طوریکه با نمایش عالی خود امیدها را برای داشتن یک تیم ملی خوب در اذهان زنده کردند.

مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان بر اساس مهارت و عملکرد هر بازیکن، ۲۶ بهترین آنها را از میان این شش تیم انتخاب کردند. این بازیکنان طی یک انتخاب دقیقتر در یک بازی گروهی به تاریخ ۳۰ جون به ۲۱ بازیکن کاهش پیدا خواهند کرد. ۲۶ بازیکن به دو تیم تقسیم می شوند که در مقابل یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان لیست ۲۱ بازیکن نهایی را در این بازی انتخاب خواهند کرد که به طور رسمی نمایندگی از زون شمال شرق و تیم "موج های آمو" می کند.

لست ۲۶ نفری بازیکنان تیم موجهای آمو
شماره اسم
پست
۱ محمد صبور اسلمی دربازه بان
۲ محبوب کاکر دربازه بان
۳ حزب الله دشتی دربازه بان
۴ عبدالله رحیم رحمانی بازیکن مرکز
۵ بشیر احمد کوهدامنی بازیکن مرکز
۶ کیانوش خاوری بازیکن مرکز
۷ فضل الرحمن محمدی بازیکن مرکز
۸ نسیم الله حسین خیل دفاع مرکز
۹ امین الله سروری دفاع مرکز
۱۰ بشیر احمد دفاع چپ
۱۱ جبار عرب زاده دفاع راست
۱۲ محمد عارف بصیری دفاع راست
۱۳ قسمت احمدی دفاع
۱۴ محمد عیسی زاهدی دفاع
۱۵ عتیق الله شیرزاد دفاع
۱۶ هدایت الله احمدی دفاع
۱۷ امین الله کریمی دفاع
۱۸ بریالی محمد زاده دفاع
۱۹ محمد هارون قادری دفاع
۲۰ محمد ضمیر فقیری دفاع
۲۱ عبدالقیوم دولت زی دفاع
۲۲ مسعود قاری زاده دفاع
۲۳ لعل بادشاه ترخیل مهاجم
۲۴ حاجی محمد مهاجم
۲۵ محمد جعفر صدیقی مهاجم
۲۶ مجیب الله امیری مهاجم