تورنمت منطقه ای خوست از ٩ جون تا ١٢ جون در استادیوم ورزشی فوتبال پروان در مرکز چهاریکار برگزار شد. ۶ تیم  به نام های پروان  A، پروان B ، کاپیسا ، پنجشیر ، دایکندی،  و بامیان از ۶ ولایت جنوب شرق تحت شرایط بسیار سخت برای اشتراک در این تورنمنت آمده بودند تا بتوانند به آرزوی خود جامه عمل بپوشانند.

لیگ برتر روشن افغانستان از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب افغانستان مسابقات را انجام داد!

 بلاخره در زون مرکز یعنی ولایت زیبائی پروان، زون که مردمش به شور و هیجان ازتمامی تیم ها و بازی کنان که در لیگ برتر روشن افغانستان از ولایت های دایکندی، پنجشیر، کاپیسا و بامیان اشتراک کرده بودند استقبال گرم و صمیمانه کرد، و در جریان مسابقات هزارن تن اشتراک نموده بودند تا تیم های مورد نظر خود را تشویق کنند و از مسابقات لذت ببرند.

مسابقات که در طول ٤ روز برگزار شد همه از خورد و بزرگ پیر و جوان حتا اطفال به اشتیاق زیاد در داخل استدیوم ورزشی ولایت پروان شهر چاریکار اشتراک نموده بودند، و همه یک هدف داشتند "پاینده باد صلح در سراسر افغانستان" و به همین امید همه افغانستان عاری از مخدرات خواستند.

مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان بر اساس مهارت و عملکرد هر بازیکن، ۲۶ بهترین آنها را از میان این شش تیم انتخاب کردند. این بازیکنان طی یک انتخاب دقیقتر در یک بازی گروهی بعدآ به ۲۱ بازیکن کاهش پیدا خواهند کرد. ۲۶ بازیکن به دو تیم تقسیم می شوند که در مقابل یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان لیست ۲۱ بازیکن نهایی را در این بازی انتخاب خواهند کرد که به طور رسمی نمایندگی از زون مرکز " عقابان هندوکش " می کند.

لست ۲۶ نفری بازیکنان تیم عقابان هندوکش 
شماره اسم
پست ولایت
۱ ایمل گریوال گولکیپر پروان ب
۲ محمد اشرف سلطانی گولکیپر بامیان
۳ محمد افشار دفاع پروان ب
۴ سید روح الله دفاع پنجشیر
۵ صفی الله عثمانی گولکیپر پنجشیر
۶ حسین علیزاده دفاع بامیان
۷ فرهاد طوطاخیل دفاع پروان ب
۸ صفی الله کوهستانی دفاع پروان ب
۹ محمد امید عظیمی دفاع پنجشیر
۱۰ سید شیر درویش دفاع پروان ب
۱۱ محمد انور اکبری سنتر آف پروان ب
۱۲ فردین حکیمی سنتر پنجشیر
۱۳ محمد حسن احمدی سنتر بامیان
۱۴ ویس احمد کامگار سنتر آف پروان ب
۱۵ محمد احمدی سنتر بامیان
۱۶ سید وحید الله سنتر پروان ب
۱۷ علی هزاره سنتر آف پروان ب
۱۸ محمد هارون حمیدی سنتر آف بامیان
۱۹ زمری سالنگی فاررود پروان ب
۲۰ عبدالبصیر عابر فاررود پنجشیر
۲۱ عبدالسمیع سروری سنتر پروان الف
۲۲ حاجی محمد پنجشیری دفاع پنجشیر
۲۳  محمد رضا رضائی فاررود بامیان
۲۴ مصطفی کوهستانی دفاع کاپیسا
۲۵ عتیق الله سنتر آف پروان ب
۲۶ عبدالصبور اسیر فاررود پروان ب