تورنمنت منطقه ای لیگ برتر افغانستان روشن از ۱۱ می در کابل شروع شد. بر اساس موفقیت سال پیش تعداد کلینک های مکتبی در هر تورنمنت منطقه ای از ۲ عدد به ۴ افزایش یافته است. این کلینیک ها به منظور همکاری نزدیک با وزارت معارف و فدراسیون فوتبال افغانستان سازمان دهی و برگزار می شوند. این کلینک ها در چهار مکتب ولایت هلمند برگزار می شوند.

  • لیسه بولان مرکزی
  • لیسه لشکرگاه تورتانگ
  • لیسه نسوان سی تری
  • لیسه نسوان مرکزی

یک صد کودک از مکتب های شرکت کننده در هر برنامه ی این کلینیک ها حضور داشتند. این برنامه ها برای انتقال پیام صلح، اتحاد ملی، زندگی عاری از مواد مخدر طراحی شده اند. همچنین فدراسیون فوتبال افغانستان با فرستادن مسئولین، بازیکنان لیگ برتر و تیم ملی در این برنامه اشتراک کردند. بازیکنان ومسولین درباره اهمیت صلح، اتحاد، و زندگی عاری از مواد مخدر با اطفال صحبت کردند در حالیکه گوشه هایی از مهارت فوتبالی خود را هم به نمایش می گذاشتند.

ما همچنین تعدادی لباس ورزشی و توپ فوتبال را برای اطفال توزیع نمودیم. لباسهای ورزشی حاوی پیامهای صلح، اتحاد ملی، و زندگی عاری از مواد مخدر بودند. بعلاوه "برنامه کمک های غیر نظامی افغانستان" زیر چتر "انکشاف و امداد بین المللی" ۱۰۰ عدد توپ فوتبال را به هر کلنیک توزیع کردند. این برنامه به طور مستمر و طولانی مدت توسط پروژه یک دنیا فوتبال (http://www.oneworldfutbol.com) طراحی شده است که می تواند در محیط های سخت و ناملایم به طور دوام دار ادامه داشته باشد. این پروژه در کشورهای توسعه نیافته و جوامع محروم به منظور انکشاف اجتماعی تطبیق شده است.

این برنامه ها با علاقه گرم محصلین و معلمان روبه رو شد و نقش مهمی در انتقال پیامهای مثبت صلح، هویت ملی، زندگی عاری از مواد مخدر در بین جوانان و نسل آینده کشور در یک محیط موثر و سازنده داشت. این برنامه در طول برنامه میدان سبز به طور هفتگی به مدت یک ساعت از تلویزیون طلوع پخش خواهد شد.