بازیکنان فعلی لیگ برتر افغانستان روشن بعضی از بهترین مهارت های خود را برای کمک به پیشرفت ستاره های فوتبال فردای افغانستان اجرا می کنند.

در اینجا می توانید فیلم های حرکات جداگانه یی را برای مغلوب ساختن یک مدافع، دروازه بانی، ضربه سر، نگه داشتن توپ، مهار کردن توپ توسط سینه و ضربات آزاد تماشا کنید.

اگر علاقه مند معلومات بیشتری در مورد فرصت ها برای فوتبال در منطقه خود هستید، پس در قسمت پایین فیلم ها، فهرست شماره های تماس افراد انجمن های منطقه ای فدراسیون فوتبال افغانستان را ببینید.

فیلم ها:

۱) کاووس سرگند از تیم د سپین غر بازان حرکاتی را برای مغلوب ساختن مدافع حریف اجرا میکند.

۲) صبور اسلمی بازیکن موج های آمو نشان میدهد که چگونه گول را در مقابل ضربات آزاد محفوظ نگه داریم.

۳) از شاهین آسمایی سید مقصود هاشمی نشان میدهد که چگونه به طور مؤثر همرای سر به توپ ضربه زد.

۴) عبدالرحیم رحمانی بازیکن موج های آمو نشان میدهد که چگونه باید توپ را مهار کند.

۵) محمد عارف بصیری بازیکن دیگر موج های آمو نشان میدهد که چگونه توپ را توسط سینه اش مهار سازد.

۶) سمیع الله محمدی از تیم شاهین آسمایی نشان میدهد که چگونه باید ضربات آزاد را گرفت.

شماره های تماس افراد:

شمال: حاجی اسحاق – ۰۷۰۰۵۰۰۱۹۹

شمال شرق: آقای سمیع – ۰۷۸۶۴۰۵۰۵۰

مرکز: یاسین اصیل – ۰۷۰۰۲۱۹۶۷۱

کابل: آقای ولی زاده – ۰۷۸۶۲۱۱۸۲۱

شرق: آقای شاهد الله – ۰۷۸۱۵۶۵۰۴۰

جنوب شرق: آقای قیام الدین – ۰۷۰۲۸۷۶۱۷۷

جنوب: حاجی ناصر – ۰۷۰۰۳۰۲۹۶۰

غرب: حاجی کریم –۰۷۹۹۲۰۳۲۶۷