تورنمنت منطقه یی ننگرهار در تاریخ ۲۸ الی ۳۰ اپریل در استادیوم شیرزی شهر جلال آباد برگزار شد. چهار تیم از زون شرق کشور در این تورنمنت شرکت کردند. ننگرهار الف، ننگرهار ب، لغمان و نورستان. این اولین باری بود که تیم نورستان در این تورنمنت اشتراک می کرد و بازی خوبی نیز از خود نشان دادند. بعضی از این بازیکنان از قریه ها و ناحیه های دور دست، تحت شرایط بسیار دشوار باید سفر می کردند تا شور و اشتیاق خود را نسبت به فوتبال تکمیل کنند.

برای اولین بار هفت بازیکن از شهر هرات به جای اشتراک در تورنمنت غرب کشور "تیم طوفان هریرود"، در تورنمنت منطقه یی شرق کشور " تیم د سپین غر بازان" اشتراک داشتند. این بازیکنان مشمول چهره های سر شناس فوتبال مانند بازیکن تیم ملی، رفیع بارکزی و همچنان سلیم، سالم، منان و وزیر می شدند. دیدن بازیکنانی که از منطقه ها و قوم های مختلفی هستند و با یکدیگر در یک تیم واحد بازی میکنند، یک تغییر بسیار مثبت در این فصل از لیگ برتر افغانستان روشن بود.

مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان بر اساس مهارت و عملکرد هر بازیکن، ۲۶ بهترین آنها را از میان این چهار تیم آنها انتخاب کردند. این بازیکنان طی یک انتخاب دقیقتر در یک بازی گروهی به تاریخ ۱۷ جون به ۲۱ بازیکن کاهش پیدا خواهند کرد. ۲۶ بازیکن به دو تیم تقسیم می شود که در مقابل یکدیگر بازی خواهند کرد. مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان لیست ۲۱ بازیکن نهایی را در این بازی انتخاب خواهند کرد که به طور رسمی نمایندگی از زون شرق و تیم "د سپین غر بازان" می کند.

لست ۲۶ نفری بازیکنان تیم د سپین غربازان
شماره اسم
پست
۱ کاوش حیدری دربازه بان
۲ نبیل احمد دربازه بان
۳ نحب دربازه بان
۴ سلیم بازیکن مرکز
۵ رفیع بارکزی بازیکن مرکز
۶ ابحر علی بازیکن مرکز
۷ علی ناصر بازیکن مرکز
۸ زیارمل نعیمی بازیکن مرکز
۹ زیارمل حیدری بازیکن مرکز
۱۰ هارون بازیکن مرکز
۱۱ فاغر حسین بازیکن مرکز
۱۲ روحید بازیکن مرکز
۱۳ منان دفاع
۱۴ اجمل بردیس دفاع
۱۵ وزیر دفاع
۱۶ رضا یعقوبی دفاع
۱۷ سهراب دفاع
۱۸ جمیل دفاع
۱۹ سخی دفاع
۲۰ نجیب الله دفاع
۲۱ فرشاد دفاع
۲۲ ایمل نوری فارورد
۲۳ شفق الله فارورد
۲۴ فهیم فارورد
۲۵ حبیب الله فارورد
۲۶ سلیم فارورد