تورنمت منطقه ای هلمند از ۱۱ می تا ۱۴ می در استادیوم فوتبال کرزی در لشکرگاه ولایت هلمند برگزار شد. ۶ تیم  به نام های هلمند الف، هلمند ب، زابل، کندهار، ارزگان، و نیمروز از ۵ ولایت زون غرب تحت شرایط بسیار سخت برای اشتراک در این تورنمنت آمده بودند تا بتوانند به آرزوی خود جامه عمل بپوشانند.

تعدادی از بازیکنان مهاجر در کشور ایران نیز تحت شرایط بسیار دشوار مالی و مادی با گرفتن پول قرض از خانواده و دوستانشان به این ولایت سفر کرده بودند تا بتوانند در این تورنمنت اشتراک ورزند.

مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان بر اساس مهارت و عملکرد هر بازیکن، ۲۶ بهترین آنها را از میان این شش تیم انتخاب کردند. این بازیکنان طی یک انتخاب دقیقتر در یک بازی گروهی به تاریخ ۳۰ جون به ۲۱ بازیکن کاهش پیدا خواهند کرد. ۲۶ بازیکن به دو تیم تقسیم می شوند که در مقابل یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان لیست ۲۱ بازیکن نهایی را در این بازی انتخاب خواهند کرد که به طور رسمی نمایندگی از زون غرب و تیم "د میوند اتلان" می کند.

لست ۲۶ نفری بازیکنان تیم د میوند اتلان
شماره اسم
پست
۱ امان الله طوفان دربازه بان
۲ مرتضی دربازه بان
۳ احمد الله سعادت دربازه بان
۴ سمیع الله بازیکن مرکز
۵ نصیر حاجی بازیکن مرکز
۶ وحید الله بازیکن مرکز
۷ اسدالله رضایی بازیکن مرکز
۸ ولی محمد دفاع مرکز
۹ فرید آزاد دفاع مرکز
۱۰ عبدالکریم دفاع چپ
۱۱ صدیق دفاع راست
۱۲ محمد خان دفاع راست
۱۳ شیر خان دفاع
۱۴ نصیر احمد دفاع
۱۵ فریدون دفاع
۱۶ عبدالقیوم همت دفاع آخر
۱۷ بریالی سنتر آف
۱۸ غلام رسول چپ سنترال
۱۹ عبدالقیوم بارکزی سنتر آف راست
۲۰ سعید احمد سنتر آف چپ
۲۱ سعید مهاجم
۲۲ سعید باقر مهاجم
۲۳ عبدالواحد نورزی مهاجم
۲۴ خالد احد مهاجم
۲۵ عبدالمتین مهاجم
۲۶ محمد حافظه مهاجم