فصل

برای گزینه های انتخاب شده هیچ نتیچه ای وجود ندارد

Group 1
مقامLP تیمPWDLGFGAGDPts
1-1طوفان هریرود22004226
21سیمرغ البرز11014133
31موجهای آمو101134-11
41د میوند اتلان101115-41
Group 2
مقامLP تیمPWDLGFGAGDPts
1-1شاهین آسمایی22003126
21د سپین غر بازان21015323
31عقابان هندوکش100215-40
30د اباسین څپی11015503
تاریختیم 1نتایجتیم 2استدیوم
22 سنبله, 1398 17:30سیمرغ البرزشاهین آسماییاستدیوم ای اف اف
29 اسد, 1398 17:30طوفان هریرود1 – 0سیمرغ البرزاستدیوم ای اف اف
30 اسد, 1398 17:30شاهین آسمایی1 – 0عقابان هندوکشاستدیوم ای اف اف
31 اسد, 1398 17:30د میوند اتلان1 – 1موجهای آمواستدیوم ای اف اف
1 سنبله, 1398 17:30د اباسین څپی1 – 4د سپین غر بازاناستدیوم ای اف اف
6 سنبله, 1398 17:30طوفان هریرود3 – 2موجهای آمواستدیوم ای اف اف
7 سنبله, 1398 17:30شاهین آسمایی2 – 1د سپین غر بازاناستدیوم ای اف اف
8 سنبله, 1398 17:30د میوند اتلان0 – 4سیمرغ البرزاستدیوم ای اف اف
13 سنبله, 1398 17:30د اباسین څپی1 – 4عقابان هندوکشاستدیوم ای اف اف
14 سنبله, 1398 17:30طوفان هریرود4 – 1د میوند اتلاناستدیوم ای اف اف
15 سنبله, 1398 17:30شاهین آسمایی3 – 0د اباسین څپیاستدیوم ای اف اف
17 سنبله, 1398 17:30موجهای آمو0 – 1سیمرغ البرزاستدیوم ای اف اف
18 سنبله, 1398 17:30د سپین غر بازان2 – 0عقابان هندوکشاستدیوم ای اف اف
21 سنبله, 1398 17:30د سپین غر بازان0 – 2طوفان هریروداستدیوم ای اف اف

Pages

در آخرین مسابقه مرحله گروهی فصل هشتم لیگ برتر افغانستان، تیم های سپین غر بازان و عقابان هندوکش در یک رقابت مهم و حساس به منظور صعود به مرحله نیمه نهایی رقابت ها، به مصاف هم رفتند.

امروز، ۱۸ سنبله سال ۱۳۹۸، تیم سپین غر بازان، قهرمان فصل چهارم لیگ برتر افغانستان در مقابل تیم جوان و پر انرژی عقابان هندوکش به رقابت می پردازد.

در یازدهمین مسابقه مرحله گروهی فصل هشتم لیگ برتر افغانستان، تیم های سیمرغ البرز و موج های آمو در یک رقابت تنگاتنگ به منظور صعود به مرحله بعدی رقابت ها، به مصاف هم رفتند.

Pages