خبر ها

رقابت دشوار برای سیمرغ البرز

امروز، تاریخ ۳۰ سنبلۀ ۱۳۹۶، یک رقابت هیجان انگیز دیگر در استیدیوم فدراسیون فوتبال افغانستان در راه است. در این رقابت که رأس ساعت ۰۳:۳۰ بعد از ظهر راه اندازی می‌شود، نمایندۀ زون شمال کشور، سیمرغ البرز به مصاف طوفان هریرود می‌رود. این هشتمین بازی مرحلۀ گروهی فصل ششم لیگ برتر افغانستان است.

۳۰ سنبله, ۱۳۹۶

د سپین‎غر بازان با نتیجۀ ۱ – ۰ از سد موج‌های آمو گذشت

در ادامۀ بازی‌های مرحلۀ گروهی فصل ششم لیگ برتر افغانستان، اینک در نخستین روز هفتۀ سوم، امروز ۲۹ سنبلۀ ۱۳۹۶، تیم موج‌های آمو به مصاف د سپین‌غر بازان رفت. این هفتمین بازی مرحلۀ گروهی بود که در استیدیوم فدراسیون فوتبال افغانستان.

۲۹ سنبله, ۱۳۹۶

رقابت حساس برای د سپین‌غر بازان

هفتمین مسابقۀ مرحلۀ گروهی فصل ششم لیگ برتر افغانستان امروز، ۲۹ سنبلۀ ۱۳۹۶ در استیدیوم فدراسیون فوتبال افغانستان راه اندازی می‌شود. موج‌های آمو، نمایندۀ زون جنوب شرق کشور، رأس ساعت ۰۳:۳۰ بعد از ظهر در برابر رقیب خود، تیم د سپین‌غر بازان رقابت می‌نماید. نتیجۀ این بازی برای هر دو تیم بسیار حایز اهمیت می‌باشد.

۲۹ سنبله, ۱۳۹۶

د اباسین څپې به مصاف تیم د میوند اتلان می‌رود

رقابت ششم مرحلۀ گروهی لیگ برتر افغانستان امروز، ۲۴ سنبلۀ سال ۱۳۹۶ بین تیم‌های د میوند اتلان و د اباسین څپې راه اندازی می‌شود.

۲۴ سنبله, ۱۳۹۶

بازی حساس برای عقابان هندوکش

امروز، ۲۳ سنبلۀ سال ۱۳۹۶، رقابت هیجان انگیز دیگری از لیگ برتر افغانستان بین تیم‌های شاهین آسمایی و عقابان هندوکش در استیدیوم فدراسیون فوتبال افغانستان راه اندازی می‌شود. مسابقه رأس ساعت ۰۳:۳۰ آغاز می‌شود.

۲۳ سنبله, ۱۳۹۶

سیمرغ البرز با نتیجۀ ۱ – ۰ از سد د اباسین څپې گذشت

امروز، ۲۲ سنبلۀ سال ۱۳۹۶، فدراسیون فوتبال افغانستان میزبان رقابت هیجان‌انگیز تیم سیمرغ البرز در برابر نمایندۀ زون جنوب شرق، تیم د اباسین څپې، بود. این رقابت چهارم مرحلۀ گروهی لیگ برتر افغانستان با نتیجۀ ۱ – ۰ به نفع سیمرغ البرز به پایان رسید.

۲۲ سنبله, ۱۳۹۶

سیمرغ البرز به مصاف د اباسین څپې می رود

در هفتۀ دوم رقابت های مرحلۀ گروهی لیگ برتر افغانستان، نمایندۀ زون شمال کشور، سیمرغ البرز به مصاف د اباسین څپې می رود. این مسابقه امروز، ۲۲ سنبلۀ سال ۱۳۹۶ در استیدیوم فدراسیون فوتبال افغانستان راه اندازی می‌شود.

۲۲ سنبله, ۱۳۹۶

عقابان هندوکش با نتیجۀ ۰ – ۱ بازی را واگذار کرد

سومین رقابت مرحلۀ گروهی لیگ برتر افغانستان ۲۰۱۷ بین تیم‌های موج‌های آمو و عقابان هندوکش امروز، تاریخ ۱۸ سنبلۀ سال ۱۳۹۶ در فدراسیون فوتبال افغانستان راه‌اندازی شد.

۱۸ سنبله, ۱۳۹۶
فصل
تاریختیم ۱ تیم ۲استدیوم
۵ میزان, ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰د میوند اتلانvsسیمرغ البرزاستدیوم ای اف اف
۶ میزان, ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰عقابان هندوکشvsد سپین غر بازاناستدیوم ای اف اف
۷ میزان, ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰د اباسین څپیvsطوفان هریروداستدیوم ای اف اف

برای گزینه های انتخاب شده هیچ نتیچه ای وجود ندارد

تاریختیم ۱نتایجتیم ۲استدیوم
۲۹ سنبله, ۱۳۹۶ ۱۵:۳۰موجهای آمو۰ – 1د سپین غر بازاناستدیوم ای اف اف
۳۰ سنبله, ۱۳۹۶ ۱۵:۳۰سیمرغ البرز۱ – 1طوفان هریروداستدیوم ای اف اف
۱ میزان, ۱۳۹۶ ۱۵:۳۰شاهین آسمایی۲ – 0موجهای آمواستدیوم ای اف اف
۲۲ سنبله, ۱۳۹۶ ۱۵:۳۰سیمرغ البرز۱ – 0د اباسین څپیاستدیوم ای اف اف
۲۳ سنبله, ۱۳۹۶ ۱۵:۳۰شاهین آسمایی۰ – 2عقابان هندوکشاستدیوم ای اف اف
۲۴ سنبله, ۱۳۹۶ ۱۵:۳۰د میوند اتلان۶ – 3د اباسین څپی
۱۶ سنبله, ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰شاهین آسمایی۴ – 3د سپین غر بازاناستدیوم ای اف اف
۱۷ سنبله, ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰د میوند اتلان۴ – 2طوفان هریروداستدیوم ای اف اف
۱۸ سنبله, ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰موجهای آمو۱ – 0عقابان هندوکشاستدیوم ای اف اف

بازیکنان مجتبی فیض در مرحلۀ گروهی فصل ششم لیگ برتر افغانستان با یک پیروزی قابل توجه با نتیجۀ ۲ – ۰ در برابر حریف خود، نمایندۀ زون شمال شرق کشور، تیم موج‌های آمو را از به زانو درآورد. این مسابقه امروز، ۳۱ سنبلۀ سال ۱۳۹۶ در فدراسیون فوتبال افغانستان راه اندازی شد.

مسابقۀ هیجان انگیز دیگر فصل ششم لیگ برتر افغانستان در راه است. شاهین آسمایی، برندۀ عنوان قهرمانی فصل پنجم لیگ برتر امروز، ۳۱ سنبلۀ سال ۱۳۹۶ در استیدیوم فدراسیون فوتبال افغانستان به مصاف تیم موج‌های آمو می‌رود.

نمایندۀ زون شرق کشور، طوفان هریرود امروز، ۳۰ سنبلۀ ۱۳۹۶ در استیدیوم فدراسیون فوتبال افغانستان به مصاف تیم سیمرغ البرز رفت. این هشتمین رقابت مرحلۀ گروهی فصل ششم لیگ برتر افغانستان بود. پس از ساعتی رقابت فشرده میان هر دو تیم، این بازی با تساوی ۱ – ۱ به پایان رسید.

Pages