طوفان هریرود او د میوند اتلان

که د طوفان هریرود او د میوند اتلان لوبې کتنه مه له لاسه ورکړې او یا غواړئ د دوهم ځل لپاره یې ووینۍ، د هغې بیاځلې دلته وګورئ