نوم: مقدر قاضی زاده

د زیږون ځای: کابل

ټیم/ پست/ د کمیس شمیره: شاهین آسمایی/ دفاع/ ۲ شمیره

د خوښې وړ ټیم: منچستر یونایتد

د خوښې وړ لوبغاړی: کریستیانو رونالدو

د فوټبال غوره خاطرې: د ملي ټیم د اتلولې مرستیال د ۲۰۱۰ کال د آسیا د سهیل په لوبو کې، د ۲۰۱۱ کال د ساف د لوبو د اتلولې مرستیال، او د ۲۰۱۳/۰۹/۲۶ په ساف کې اتلولې

په زړه پوری واقیعت: "زه د آرامه موسیقې د اوریدو سره مینه لرم".

د افغانستان د فوټبال لپاره وړاندیز: د لږ عمر لرونکو کسانو لپاره د فوټبال د آکاډمې جوړونه!

په ۵ راتلونکو کلونو کې: مقدر غواړې په افغانستان کې د غوره مربیانو له ډلې څخه وي سربیره پر دي دا چې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې هم د دندې په ترسره کونې بوخت وي.