مربیان معتبر فیفا در افغانستان برای آموزش مربیان و بازیکنان آر ای پی ال

برای اولین بار از زمان آغازش حدود سه سال پیش، لیگ برتر افغانستان روشن مربیان مسلکی و مورد تایید فیفا را برای آموزش بازیکنان و مربیان لیگ برتر افغانستان روشن دعوت کرده اس

۲۷ اسد, ۱۳۹۳

٢١ بازیکن برای تیم موجهای آمو با یک بازی بین تیمی انتخاب می شود

بازی بین تیمی برای انتخاب ٢١ بازیکن نهایی برای تشکیل تیم موجهای آمو در روز ١٧ جون در کندز انجام شد.

۲۶ اسد, ۱۳۹۳

٢١ بازیکن برای تیم سیمرغ البرز با یک بازی بین تیمی انتخاب می شود.

بازی بین تیمی برای انتخاب ٢١ بازیکن نهایی برای تشکیل تیم سیمرغ البرز در روز ١٥ جون در جوزجان انجام شد.

۲۶ اسد, ۱۳۹۳

٢١ بازیکن برای تیم عقابان هندوکش با یک بازی بین تیمی انتخاب می شود.

بازی بین تیمی برای انتخاب ٢١ بازیکن نهایی برای تشکیل تیم عقابان هندوکش در روز ٥ جولای در پروان انجام شد.

۲۰ اسد, ۱۳۹۳

انتخاب بازیکن

سومین سال انتخاب بازیکنان از طریق تورنمنت های منطقوی و مسابقات میان تیمی به تاریخ ۲۱ آپریل سال ۲۰۱۴ در کابل، خانه قهرمان سال قبلی لیگ برتر افغانستان روشن شاهین آسمائی آغاز گردید.

۱۶ اسد, ۱۳۹۳

٢١ بازیکن برای تیم د میوند اتلان با یک بازی بین تیمی انتخاب می شود.

بازی بین تیمی برای انتخاب ٢١ بازیکن نهایی برای تشکیل تیم د میوند اتلان در روز ١ جولای در هلمند انجام شد.

۲ اسد, ۱۳۹۳

٢١ بازیکن برای تیم طوفان هریرود با یک بازی بین تیمی انتخاب می شود

بازی بین تیمی برای انتخاب ٢١ بازیکن نهایی برای تشکیل تیم طوفان هریرود در روز ٢٢ جون در کابل انجام شد.

۲ اسد, ۱۳۹۳

٢١ بازیکن برای تیم د اباسین څپې با یک بازی بین تیمی انتخاب می شود

بازی بین تیمی برای انتخاب ٢١ بازیکن نهایی برای تشکیل تیم اباسین څپېدر روز ٢٦ جون در کابل انجام شد.

۱۵ سرطان, ۱۳۹۳

٢١ بازیکن برای تیم شاهین آسمایی با یک بازی بین تیمی انتخاب می شود

بازی بین تیمی برای انتخاب ٢١ بازیکن نهایی برای تشکیل تیم شاهین آسمایی در روز ١٦ جون در کابل انجام شد.

۱۵ سرطان, ۱۳۹۳

٢١ بازیکن برای تیم د سپین غر بازان با یک بازی بین تیمی انتخاب می شود

 بازی بین تیمی برای انتخاب ٢١ بازیکن نهایی برای تشکیل تیم د سپین غر بازان در روز ١۹ جون در کابل انجام شد.

۱۵ سرطان, ۱۳۹۳

Pages