سومین سال انتخاب بازیکنان از طریق تورنمنت های منطقوی و مسابقات میان تیمی به تاریخ ۲۱ آپریل سال ۲۰۱۴ در کابل، خانه قهرمان سال قبلی لیگ برتر افغانستان روشن شاهین آسمائی آغاز گردید. در سال روان تعداد زیاد بازیکنان برای امتحان ابتدایی حاضر شدند که در کل تعداد آنها نسبت به مجموع دو سال قبل نیز بیشتر بود، و ۱۰۰ بازیکن بیشتر در هر تورنمنت منطقوی اشتراک نموده بودند. اشتیاق بازیکنان جدید آنقدر مسئولین لیگ برتر افغانستان روشن را الهام بخشید که آنهاد تعداد کلی بازیکنان یک تیم را از ۱۸ به ۲۱ تن افزایش دادند. از میان هر ۱۰۰ بازیکنان که در تورنمنت های منطقوی اشتراک نموده بودند، ۲۶ بازیکن انتخاب گردیدند که بعد آنها برای جایگزینی در ۲۱ جایگاه خالی در تیم با هم به رقابت خواهند پرداخت. ۲۱ بازیکن هر تیم بر اساس معیار های فزیکی، روانی و رفتاری توسط دو مسئول ارشد فدراسیون فوتبال افغانستان انتخاب گردیدند.
در سال روان لیگ برتر افغانستان روشن تاکیید بیشتر بر تیم سازی عاری از تعصب داشت از همینرو برای تمام بازیکنان فرصت عادلانه داده شده تا در یکی از هشت تیم های منطقوی انتخاب گردند. آنها بازیکنان را تشویق نمودند تا از ولایت های خود شان سفر نموده و کوشش نمایند تا در یکی از تیم های مناطق دیگر اشتراک نمایند. مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان کوشش نمودند تا تراز بازی تیم ها را توسط تقسیم استعداد ها به شکل عادلانه به تمامی هشت تیم همسطح بسازند و لیگ رقابتی را ترویج دهند. براساس هدف لیگ برتر افغانستان روشن که اتحاد ملی است در سال روان تورنمنت های منطقوی در ولایت های دیگر که سال قبل در آن برگزار نشده بود، برگزار شد. بطور مثال، سال قبل تورنمنت منطقوی د میوند اتلان در ولایت کندهار برگزار گردیده بود اما امسال در ولایت هلمند برگزار شد.