۱۰۸ بازیکن در زون های تخار تحت نظارت مربی های ورزیده و با تجربه در چهار تیم بازی کردند که از ۲۶ تن از میان آنها برای تیم موجهای آموانتخاب گردیدند.

برای تماشای مسابقه اینجا کلیک کنید