از تاریخ ۷ الی ۱۰ می ۲۰۱۳ یک تورنمنت در ولایت کابل بین تیم های شیرپور، شیردروازه، بالاحصار و تاق ظفر برگزار گردید.

نظر به تقسیم اوقات معین تورنمنت هرتیم باید سه مسابقه را در مقابل به تیم دیگر اجرا کنند، در قسمت اول از میان بازیکنان ۲۶ بهترین بازیکنان انتخاب گردیدند.

و در قسمت دوم میدان سبز که در ماه مبارک رمضان برگذار خواهد گردید ازین ۲۶ بازکن ۱۸ بهترین بازیکن از میان شان انتخاب خواهند گردید که در لیګ روشن په نماینده ګی از شاهین آسمایي بازی خواهند کرد، لیګ برتر روش از ۲۲ اگست اغاز و الی ۲۷ سپتامبر سال ۲۰۱۳ ادامه خواهند یافت

مرحله اول این مسابقات از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان پیش برده شد و مربیون ورزیده و باتجربه فدراسیون فوتبال افغانستان ۲۶ تنه را برای شاهین آسمایی برګزیدند.

مسابقات در ورزشگاه فوتبال از فدراسیون فوتبال افغانستان برگذار گردید که درآن صدها نفرازطرفداران فوتبال از سراسرشهراشتراک نموده بودند تابرای حمایت ازتیم و بازیکنان مورد علاقه خو درا تشویق نمایند.

بازیکنان که دردورنخست انتخاب ګردیده اندعبارتند از:

فهرست ۲۶ بازیکن از منطقه کابل
شماره نام موقعیت تیم
۱ حمیدالله یوسف زی دروازه بان شیر پور
۲ کاوش حیدری دروازه بان طاق ظفر
۳ عبدالعلی محمودی دروازه بان شیر دروازه
۴ مقدر قاضیزاده مدافع طاق ظفر
۵ سید محمد مدافع طاق ظفر
۶ مجتبی فیض مدافع بالاحصار
۷ نجیب فقیر زاده مدافع بالاحصار
۸ فرشاد میری مدافع شیر دروازه
۹ سلیم سیفی مدافع شیر پور
۱۰ زین الدین شریفی مدافع شیر پور
۱۱ اشرف بابکرخیل مدافع طاق ظفر
۱۲ جمیل نجرابی مدافع شیر پور
۱۳ سید مقصود هاشمی بازیکن خط میانی طاق ظفر
۱۴ پرویز کاظمی بازیکن خط میانی شیر پور
۱۵ روهید انوری بازیکن خط میانی طاق ظفر
۱۶ مشعل قیامی بازیکن خط میانی شیر دروازه
۱۷ خالد حیدری بازیکن خط میانی بالاحصار
۱۸ محمد احمدی بازیکن خط میانی بالاحصار
۱۹ محمد آزاد بازیکن خط میانی طاق ظفر
۲۰ مصطفی هاشمی بازیکن خط میانی شیر پور
۲۱ عظیم نجفی بازیکن خط میانی بالاحصار
۲۲ حشمت الله بارکزی مهاجم طاق ظفر
۲۳ مصطفی افشار مهاجم شیر پور
۲۴ فرهاد اندر مهاجم شیر دروازه
۲۵ سمیع محمدی مهاجم شیر پور
۲۶ امرالدین شریفی مهاجم شیر دروازه