از تاریخ ۱۴ الی ۱۷ می ۲۰۱۳ یک تورنمنت  در ولایت جلال آباد بین تیم های ملنگجان، شهید قسیم، مهاجرین افغان ولغمان برگزار گردید.

نظر به تقسیم اوقات معین تورنمنت هرتیم باید سه مسابقه را در مقابل به تیم دیگر اجرا کنند، در قسمت اول از میان بازیکنان ۲۶ بهترین بازیکنان انتخاب گردیدند.

و در قسمت دوم میدان سبز که در ماه مبارک رمضان برگذار خواهد گردید ازین ۲۶ بازکن ۱۸ بهترین بازیکن از میان شان انتخاب خواهند گردید که در لیگ روشن په نماینده گی از د سپین غر بازانبازی خواهند کرد، لیگ برترروش از ۲۲ اگست اغاز و  الی ۲۷ سپتامبر سال ۲۰۱۳ ادامه خواهند یافت.

مرحله اول این مسابقات از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان پیش برده شد و مربیون ورزیده و باتجربه فدراسیون فوتبال افغانستان ۲۶ تنه را برای شاهین اسمایی برگزیدند.

مسابقات در ورزشگاه فوتبال ازفدراسیون فوتبال افغانستان برگذار گردید که درآن صدها نفر از طرفداران فوتبال از سراسر شهر اشتراک نموده بودند تابرای حمایت ازتیم و بازیکنان مورد علاقه خود را تشویق نمایند.

بازیکنان که درمر حله اول انتخاب گردیده عبارت انداز;

فهرست ۲۶ بازیکن از منطقه جلال آباد
شماره نام موقعیت تیم
۱ حکیم مومند دروازه بان قسیم شهید
۲ عطا محمد پوپل دروازه بان قسیم شهید
۳ علی دروازه بان ملنگ جان
۴ سهراب مدافع ملنگ جان
۵ اجمل پردیس مدافع قسیم شهید
۶ شیر علی لعلی مدافع قسیم شهید
۷ سکندر آخند زاده مدافع قسیم شهید
۸ عبدالهادی صافی مدافع قسیم شهید
۹ شاهد حسن مدافع مهاجرین افغان
۱۰ قدرت مدافع لغمان
۱۱ عبیدالله غبار مدافع قسیم شهید
۱۲ شفیق الله مدافع ملنگ جان
۱۳ سیر غضنفری بازیکن خط میانی قسیم شهید
۱۴ کاووس ځرگند بازیکن خط میانی قسیم شهید
۱۵ ابهر علی نور بازیکن خط میانی قسیم شهید
۱۶ فرید احمد دانش بازیکن خط میانی ملنگ جان
۱۷ هارون سهاک بازیکن خط میانی ملنگ جان
۱۸ زیارمل بازیکن خط میانی لغمان
۱۹ ظریف بازیکن خط میانی لغمان
۲۰ عنایت الله صافی بازیکن خط میانی قسیم شهید
۲۱ عرفان حبیبی بازیکن خط میانی قسیم شهید
۲۲ شفیق ایوبی مهاجم ملنگ جان
۲۳ ایمل نوری مهاجم قسیم شهید
۲۴ فهیم افگر مهاجم قسیم شهید
۲۵ گران صافی مهاجم ملنگ جان
۲۶ زلمی صافی مهاجم مهاجرین افغان