میدان سبز یک برنامه ۴۸ قسمته می باشد که فصل سوم آن به تاریخ  پانزدهم می ۲۰۱۴ آغاز خواهد شد.

این برنامه بهترین بازیکنان فوتبال را از میان استعداد های گمنام در سرتاسر کشور انتخاب می کند تا آنها نیز به دیگر ستاره های موجود لیگ برتر افغانستان روشن بپیوندند.

قسمت های مقدماتی،بهترین ستاره های تیم های سال قبلوهم چنان چشم اندازهای این تیم ها را برای موفقیت های هر چه بیشتر در این فصل به نمایش خواهد گذاشت. این فصلمیدان سبز، متفاوت تراز سالهای گذشته خواهد بود.

این برنامه نه تنها قسمت های مهم تورنمنت های منطقه ی را به نشر می رساند، بلکه داستان زندگی هر بازیکنن، تأثیر فوتبال در زندگی آنها و اینکه فوتبال چگونه آینده آنها را تغییر می دهد، را نیز به تصویر خواهد کشید.

معلومات در مورد برنامه

هر سه شنبه

ساعت ۱۰  شب