صحنه های جالب مسابقه بین تیم موجهای آمو الف موجهای آمو ب را تماشا کنید، مسابقه که در آن ۱۸ بازیکن موفق برای تیم موجهای آمو برای سال ۲۰۱۳ لیگ برتر افغانستان روشن انتخاب گردیدند.

همچنان میتوانید ببینید که بازیکنان موجهای آمو به مکاتب رفته و مهارت های بنیادی را برای شاگردان که بخش از پروگرام فوتبال کلینک بوده می آموزانند.

برای تماشای مسابقه اینجا کلیک کنید.