صحنه های جالب مسابقه بین تیم عقابان هندوکش الف و عقابان هندوکش ب را تماشا کنید، مسابقه که در آن ۱۸ بازیکن موفق برای تیم عقابان هندوکش برای سال ۲۰۱۳ لیگ برتر افغانستان روشن انتخاب گردیدند.

همچنان میتوانید ببینید که بازیکنان تیم عقابان هندوکش به مکاتب رفته و مهارت های بنیادی را برای شاگردان که بخش از پروگرام فوتبال کلینک بوده می آموزانند.

برای تماشای مسابقه اینجا کلیک کنید.