۶۰ بازیکن برای دیدن آثار قدیمی منجمله موترهای قدیمی وینجین و یک ماشین تراموای ( قطار برقی) از دهه ۷۰ از موزیم بازدید به عمل آوردند. راهنما بسیار هیجان زده بود و بازیکنان را به اطراف موزیم راهنمایی می کرد، وی درباره تاریخچه چند اثر دستی به بازیکنان توضیح داد. بازیکنان از این بازدید لذت برده و آن را به مثابه فرصتی خوب برای درک بهتر تاریخ افغانستان و  کشورهای همسایه دانستند. همه بازیکنان گرد هم آمدند و با هم " یک ملت، یک صدا" را فریاد زدنند. ناگفته نماند که همه حضار در موزیم برای دیدن حس وطن دوستی بازیکنان به تماشا ایستاده بودند.