میدان سبز در ۲۱ آپریل ۲۰۱۴ در استادیوم قاضی شهر کابل شروع شد. چهار تیم از منطقه کابل به نام های شیرپور، طاق ظفر، شیر دروازه، و بالاحصار در این تورنمت شرکت کردند. ۲۶ بازیکن براساس مهارت و کیفیت بازی توسط مسولین فدراسیون فوتبال افغانستان انتخاب  شدند. این بازیکنان به دو تیم تقسیم می شوند طوریکه لیست ۲۶ نفره این بازیکنان در بازی بین تیمی که در ۱۶ جولای به ۲۱ نفر کاهش پیدا می کند. از این بازی ۲۱ بازیکن انتخاب شده توسط مسولین فدراسیون فوتبال افغانستان در لیست نهایی قرار می گیرند و  آنها رسما ازمنطقه کابل و شاهین آسمایی نمایندگی می کنند.

لست ۲۶ نفری بازیکنان تیم شاهین آسمائی
شماره اسم
پست
۱ حمید الله یوسفزی دربازه بان
۲ فردین کوهسانی دربازه بان
۳ محمد یاسین دربازه بان
۴ سید مقصود هاشمی بازیکن مرکز
۵ توریالی بازیکن مرکز
۶ مشعل بازیکن مرکز
۷ مصطفی هاشمی بازیکن مرکز
۸ امرالدین شریفث بازیکن مرکز
۹ عظیم الله نجفی بازیکن مرکز
۱۰ غلام محمد بازیکن مرکز
۱۱ سمیع الله بازیکن مرکز
۱۲ محمود آزاد بازیکن مرکز
۱۳ ایمل افغان دفاع
۱۴ مجتبی فیاض دفاع
۱۵ ذکریا دفاع
۱۶ سید محمد دفاع
۱۷ مسعود دفاع
۱۸ وکیل دفاع
۱۹ مقدر دفاع
۲۰ سلیم دفاع
۲۱ اشرف بابکرخیل دفاع
۲۲ هشمت بارکزی فارورد
۲۳ مصطفی افشار فارورد
۲۴ فرحت فارورد
۲۵ محمد رفیع فارورد
۲۶ زین الدین شرفی فارورد