تورنمت منطقه ای هرات از ۳ می تا ۶ می در استادیوم اصلی فوتبال هرات برگزار شد. ۵ تیم  به نام های هرات الف، هرات ب، فراه، بادغیس، و غور از ۵ ولایت منطقه غرب در ایی از این بازیی مربوطه خود با شرایط بسیار سخت به این تورنمت آمدند تا به آرزوی خود جامه عمل بپوشانند.
مسولین فدراسیون فوتبال افغانستان براییفیت بازی این بازی ۲۶ نفر را از میان این ۵ تی. این بازیدو تیم تقسیم می شوند طورییست ۲۶ نفره این بازیی بین تیمیییدا میاز این بازی ۲۱ بازیین فدراسیون فوتبال افغانستان در لیست نهایی قرار می گیرند و  آنها رسما ازمنطقه غرب و طوفان هریرود نمایندگی می

لست ۲۶ نفری بازیکنان تیم طوفان هریرود
شماره اسم
پست
۱ یما یحیا زاده دربازه بان
۲ حمید وکیلی دربازه بان
۳ فریدون خطیبی دربازه بان
۴ فواد کاکر بازیکن مرکز
۵ معروف محمدی بازیکن مرکز
۶ فرید ندیم بازیکن مرکز
۷ شکیب بازیکن مرکز
۸ رامز نورزی بازیکن مرکز
۹ علی شاه بازیکن مرکز
۱۰ فواد بارکزی بازیکن مرکز
۱۱ ابراهیم بازیکن مرکز
۱۲ عبدالحق بازیکن مرکز
۱۳ نوید ندیم دفاع
۱۴ توریالی هاشمی دفاع
۱۵ نقیب بهادری دفاع
۱۶ منان دفاع
۱۷ عزت الله دفاع
۱۸ ناصر حلیمی دفاع
۱۹ حامد حبیبی دفاع
۲۰ علی اممد یارزاده دفاع
۲۱ بشیر آزادانی دفاع
۲۲ ظریف فراهی فارورد
۲۳ غلام نبی فارورد
۲۴ روف قادری فارورد
۲۵ فضل عظیمی فارورد
۲۶ مجید کریمی فارورد