مسابقه فوتبال میان تیم های شاهین آسمایی و طوفان هریرود

مسابقه فوتبال میان تیم های شاهین آسمایی و طوفان هریرود به تاریخ ۱۴ میزان ۱۳۹۲ در استدیوم فدراسیون فوتبال افغانستان - کابل