مسابقه فوتبال میان تیم های سیمرغ البرز و عقابان هندوکش

مسابقه فوتبال میان تیم های سیمرغ البرز و عقابان هندوکش به تاریخ ۱۵ میزان ۱۳۹۲ در استدیوم فدراسیون فوتبال افغانستان - کابل