شین لوبغالی ۲۰۱۳ : په تخار کې د موجهای آمو لوبډلې د ټاکل کیدو لپاره سیمه ایز تورنمنټ

 د تخار زون ۱۰۶ تنه لوبغاړي په څلورو لوبډلو کې ولوبیدل ، د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د تجربه لرونکو او پیاوړو روزونکو له لوري ۲۶ تنه غوره لوبغاړي موجهای آمولوبډلې ته و ټاکل شول.

۲۶ غبرګولی, ۱۳۹۲

شین لوبغالی د پکتیا - گردیز سیمه ایزې لوبې

د ۲۰۱۳ کال د مې میاشتې له ۲۸ څخه تر ۳۱ پورې د پکتیا د شپگولوبډلو ترمنځ یو تورنمنټ ترسره شو، دغه لوبډلې عبارت دي له خوست, لوگر, پکتیا, غزنی, پکتیکا ,میدانوردگڅخه.

۲۱ غبرګولی, ۱۳۹۲

شین لوبغالی ۲۰۱۳ څلور مقسط : د اباسین څپی لوبغاړ ټاکنه

د افغانستان د فوټبال فدارسیون د باتجربه او پیاوړو روزنکو تر څارنې لاندې د پکتیا-گردیز زون ۱۰۸ لوبغاړي په ۶ لوبډلو کې ولوبیدل چې په پایله کې یې ۲۶ تنه غوره لوبغاړي د اباسین څپی لوبډلې لپاره وټاکل شو

۲۰ غبرګولی, ۱۳۹۲

شین لوبغالی د کندهار سیمه ایزې لوبې

د ۲۰۱۳ کال د مې میاشتې له ۲۱ څخه تر ۲۴ پورې د کندهار د لوبډلو ترمنځ یو تورنمنټ ترسره شو، دغه لوبډلې عبارت دي له کندهار, هلمند, زابل  او ارزگان څخه  .

۲۰ غبرګولی, ۱۳۹۲

شین لوبغالی د جلال آباد سیمه ایزې لوبې

د ۲۰۱۳ کال د مې میاشتې له ۱۴ څخه تر ۱۷ پورې د جلال آباد د څلورو لوبډلو ترمنځ یو تورنمنټ ترسره شو، دغه لوبډلې عبارت دي له ملنگجان، شهید قسیم، مهاجرین افغان اولغمان څخه.

۱۴ غبرګولی, ۱۳۹۲

شین لوبغالی ۲۰۱۳ دريېم قسط : د میوند اتلان لوبغاړ ټاکنه

د افغانستان د فوټبال فدارسیون د باتجربه او پیاوړو روزنکو تر څارنې لاندې د کابل زون ۱۰۸ لوبغاړي په ۶ لوبډلو کې ولوبیدل چې په پایله کې یې ۲۶ تنه غوره لوبغاړي دمیونداتلانلوبډلې لپاره وټاکل ش

۱۳ غبرګولی, ۱۳۹۲

شین لوبغالی ۲۰۱۳ دويېم قسط : د سپین غر بازان لوبغاړ ټاکنه

د افغانستان د فوټبال فدارسیون د باتجربه او پیاوړو روزنکو تر څارنې لاندې د کابل زون ۸۰ لوبغاړي په څلورو لوبډلو کې ولوبیدل چې په پایله کې یې ۲۶ تنه غوره لوبغاړي د سپین غر بازان لوبډلې لپاره وټاکل شول

۸ غبرګولی, ۱۳۹۲

شین لوبغالی ۲۰۱۳ لومړۍ قسط: دشاهین آسمایی لوبغاړ ټاکنه

د افغانستان د فوټبال فدارسیون د باتجربه او پیاوړو روزنکو تر څارنې لاندې د کابل زون ۸۰ لوبغاړي په څلورو لوبډلو کې ولوبیدل چې په پایله کې یې ۲۶ تنه غوره لوبغاړي د شاهین آسمایی لوبډلې لپاره وټاکل شول

۸ غبرګولی, ۱۳۹۲

شین لوبغالی د کابل سیمه ایزې لوبې

د ۲۰۱۳ کال د مې میاشتې له ۷ څخه تر ۱۰ پورې د کابل د څلورو لوبډلو ترمنځ یو تورنمنټ ترسره شو، دغه لوبډلې عبارت دي له شیرپور، شیردروازه ،بالاحصار او تاق ظفر څخه.

۶ غبرګولی, ۱۳۹۲

د روشن افغانستان غوره لیګ ۱۳۹۱

د روشن افغانستان غوره لیګ ۱۳۹۱

دا ځای کیکاږۍ څو یې په یوټیوب کې وګورۍ کیکاږۍ

۲۷ کب, ۱۳۹۱

Pages