امروز سه شنبه ۴ میزان ۱۳۹۱ هفته دوم ازبازی های لیگ برتر فوتبال افغانستان میباشد که تیم های فوتبال داسپین غربازان وشاهین آسمایی با حضور هزاران تماشا چی به مصاف هم رفتند.

تیم فوتبال شاهین آسمایی که دراولین روزی ازمسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان درمقابل اتلان میوند به میدان آمده سه بریک بازی را به نفع اتلان میوند واگذار نموده بود.

همچنان تیم فوتبال اسپین غربازان درروز سوم بازی با تیم فوتبال دعباسین ثپی رفتند که یک برصفر تیم فوتبال دعباسین ثپی را مغلوب خود ساختند. هردوتیم درنیمه اول تلاش های زیادی نمودند تاگولی را به نفع خود بزنند.

دردقیقه ۷ بازی کاوش بازی کن شماره هشت تیم دسپین غربازان ازطرف داور میدان کارت زرد را دریافت نمود ودردقیقه ۴۲ بازی شیرعلی بازی کنه شماره ۴ دسپین بازان کارت زرد را دریافت نمود همیطور بازی درنیمه اول صفر صفر پایان یافت.

درنیمه دوم بازی هردو تیم کوشش زیادی میکردند تا دروازه حریف را به نفع خود باز کنند که دردقیقه ۵۴ بازی مجتبا فیض بازی کن شماره ۴ تیم فوتبال شاهین آسمایی گولی را به جای که به دروازه حریف بزند به دروازه خود زد وبازی را یک برصفر به نفع تیم فوتبال دسپین غر بازان واگذار نمود.

تیم شاهین آسمایی تاآخربازی تلاش زیادی نمودند تا گولی مساوی را به نفع خود به دروازه حریف بزنند اما از طرف مهاجمان  تیم فوتبال دسپین غربازان رد میشد که بازی دردقیقه ۹۰ باویسل داورمیدان یک برصفر به نفع تیم فوتبال دسپین غربازان خاتمه یافت.

درآخر بازی ۱۰۰۰۰۰ افغانی ازطرف انجینر سید اکرام نماینده مردم جلال آباد به عنوان تشویقی برای تیم فوتبال دسپین غربازان اهدا شد.

سید مجیب الرحمن "راد"