طوفان هریرود برنده سه دور مسابقات لیگ برتر افغانستان روشن شد

امروز جمعه ۱۴ میزان ۱۳۹۱ هجری مصادف  به ۵ اکتوبر ۲۰۱۲ میلادی آخرین روزی هفته سوم ازلیگ برتر فوتبال افغانستان است که تیم های فوتبال موج های آمو ازشمال افغانستان وتیم فوتبال طوفان ه

۱۴ میزان, ۱۳۹۱

تماشای کامل مسابقه طوفان هریرود در مقابل موجهای آمو در یوتیوب

دوازدهمین مسابقه لیگ برتر افغانستان روشن به تاریخ ۱۴ میزان ۱۳۹۱ با رقابت بین تیم های

۱۴ میزان, ۱۳۹۱

چکیده - مسابقه بین تیم های شاهین آسمایی در مقابل د اباسین څپې

امروز پنجشنبه ۱۳میزان سال ۱۳۹۱ هجری مصادف است به ۴ اکتوبر ۲۰۱۲ میلادی هفته سوم ازلیگ برتر فوتبال افغانستان که تیم های فوتبال شاهین آسمائی وتیم فوتبال عباسین ثپی به مصاف هم رفتند .

۱۳ میزان, ۱۳۹۱

تماشای کامل مسابقه شاهین آسمایی در مقابل د اباسین څپې در یوتیوب

یازدهمین مسابقه لیگ برتر افغانستان روشن به تاریخ ۱۳ میزان ۱۳۹۱ با رقابت بین تیم های شاهین آسمایی در مقا

۱۳ میزان, ۱۳۹۱

چکیده - مسابقه بین تیم های سیمرغ البرز در مقابل عقابان هندوکش

امروز چهارشنبه ۱۲میزان ۱۳۹۱ هجری مصادف به ۳ اکتوبر ۲۰۱۲ میلادی هفته سوم ازلیگ برتر فوتبال افغانستان است که تیم های فوتب

۱۲ میزان, ۱۳۹۱

تماشای کامل مسابقه سیمرغ البرز در مقابل عقابان هندوکش در یوتیوب

دهمین مسابقه لیگ برتر افغانستان روشن به تاریخ ۱۲ میزان ۱۳۹۱ با رقابت بین تیم های سیمرغ البرز در مقابل عقابان هندوکش با پی

۱۲ میزان, ۱۳۹۱

تماشای کامل مسابقه بین د میوند اتلان در مقابل د سپین غر بازان در یوتیوب

هشتمین مسابقه لیگ برتر افغانستان روشن با رقابت بین تیم های د میوند اتلان در مقابل د سپین غر بازان با نتیجه یکسان به اتمام رسید

۱۱ میزان, ۱۳۹۱

د میوند اتلان در مقابل د سپین غر بازان - چکیده

امروز سه شنبه ۱۱میزان ۱۳۹۱ هجری مصادف است به ۲اکتوبر ۲۰۱۲ هفته سوم لیگ برتر فوتبال افغانستان است که تیم های اتلان میوند وسپین غربازان به ساعت ۳:۳۰ بعد ازظهر به مصاف هم رفتند.

۱۱ میزان, ۱۳۹۱

سیمرغ البرز وارد مرحله نیمه نهایی می شود

امروزجمعه ۷ میزان ۱۳۹۱ مصادف است به ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۲ هفته دوم ازلیگ برتر فوتبال افغانستان است که تیم  فوتبال موج های آموازشمال شرق کشور وتیم سیمرغ البرز ازشمال کشوربه ساعت ۰۳:۳۰ دق

۷ میزان, ۱۳۹۱

تماشای کامل مسابقه بین سیمرغ البرز و موجهای آمو در یوتیوب

هشتمین مسابقه لیگ برتر افغانستان روشن با رقابت بین تیم های سیمرغ البرز در مقابل موجهای آمو با پیروزی تیم سیمرغ البرز به پایان رسید

۷ میزان, ۱۳۹۱

Pages