میدان سبز ۲۰‍۱۳: تورنمنت منطقوی در تخار به منظور انتخاب تیم موجهای آمو

۱۰۸ بازیکن در زون های تخار تحت نظارت مربی های ورزیده و با تجربه در چهار تیم بازی کردند که از ۲۶ تن از میان آنها برای تیم موجهای آموانتخاب گردیدند.

۲۶ جوزا, ۱۳۹۲

میدان سبز مسابقات منطقه ای پکتیا - گردیز

از تاریخ ۲۸ الی ۳۱ می ۲۰۱۳ یک تورنمنت در ولایت پکتیا - گردیز بین تیم های خوست, لوگر, پکتیا, غزنی, پکتیکا ومیدان وردک برگزار گردید.

۲۱ جوزا, ۱۳۹۲

سلسله مسابقات میدان سبز ۲۰۱۳ قسمت چهارم: انتخاب بازیکنان د اباسین څپی

۱۰۸ بازیکن از زون پکتیا-گردیز در ۶ تیم تحت نظارت سرتیم‏ ها و رهبران مجرب از فدراسیون فوتبال افغانستان بازی کردند که درنهایت ۲۶ بازیکن برای د اباسین څپی انتخاب گردید.

۲۰ جوزا, ۱۳۹۲

میدان سبز مسابقات منطقه ای کندهار

از تاریخ ۲۱ الی ۲۴ می ۲۰۱۳ یک تورنمنت در ولایت کابل بین تیم های کندهار, هلمند, زابل و ارزگان

۱۹ جوزا, ۱۳۹۲

میدان سبز مسابقات منطقه ای جلال آباد

از تاریخ ۱۴ الی ۱۷ می ۲۰۱۳ یک تورنمنت  در ولایت جلال آباد بین تیم های ملنگجان، شهید قسیم، مهاجرین افغان ولغمان برگزار گردید.

۱۴ جوزا, ۱۳۹۲

سلسله مسابقات میدان سبز ۲۰۱۳ قسمت سوم: انتخاب بازیکنان د میوند اتلان

یکصد و هشت بازیکن از زون کندهار در۶ تیم تحت نظارت سرتیم‏ها و رهبران مجرب از فدراسیون فوتبال افغانستان بازی کردند که درنهایت ۲۶ بازیکن برای د میوند اتلان انتخاب گردید.

۱۳ جوزا, ۱۳۹۲

سلسله مسابقات میدان سبز ۲۰۱۳ قسمت دوم: انتخاب بازیکنان د سپین غر بازان

هشاد بازیکن از زون جلال آباد در چهار تیم تحت نظارت سرتیم‏ها و رهبران مجرب از فدراسیون فوتبال افغانستان بازی کردند که درنهایت ۲۶ بازیکن برای د سپین غر بازان انتخاب گردید.

۸ جوزا, ۱۳۹۲

سلسله مسابقات میدان سبز ۲۰۱۳ قسمت ا ول: انتخاب بازیکنان شاهین آسمائی

هشتاد بازیکن از زون کابل در چهار تیم تحت نظارت سرتیم ‏ها و رهبران مجرب از فدراسیون فوتبال افغانستان بازی کردند که درنهایت ۲۶ بازیکن برای شاهین آسمائی انتخاب گردید.

۸ جوزا, ۱۳۹۲

میدان سبز مسابقات منطقه ای کابل

از تاریخ ۷ الی ۱۰ می ۲۰۱۳ یک تورنمنت در ولایت کابل بین تیم های شیرپور، شیردروازه، بالاحصار و تاق ظفر برگزار گردید.

۶ جوزا, ۱۳۹۲

Pages