نخست وزیر بریتانیا امروز همکاری های جدید را میان انجمن فوتبال، لیگ برتر انگلستان و همکاران افغان شان به هدف حمایت از و انکشاف فوتبال افغانستان و فوایدی را که این بازی برای مردم افغانستان به ارمغان می آورد، اعلام نمود.

 نخست وزیر بریتانیا در جریان سفر اش به ولایت هلمند غرض ملاقات با عساکر بریتانیایی به مناسبت عید کرسمس توسط نماینده گان، سفیر انجمن فوتبال انگلستان آقای مایکل اوین و نماینده گان فدراسیون فوتبال افغانستان و لیگ برتر افغانستان همراهی میشد  یک بازی دوستانه فوتبال میان عساکر بریتانیایی و عساکر اردوی ملی افغان را تماشا و در مورد تاثیرات عالی که این بازی در یکجا ساختن افغان ها داشته است، شنیدند. طی سال های اخیر ورزش افغانستان نشان داده که میتواند یک نیرو و توانایی برای بهبود جامعه باشد و یک حس اتحاد و همبستگی را در میان افغانها بوجود آورده است.

این همکاری جدید، فوتبال افغانستان را در تمام سطوح، از سطح محلی تا به سطح لیگ برتر افغانستان و تیم ملی افغانستان حمایت می کند. این همکاری ها همچنان شامل حمایت ها برای فوتبال زنان و جوانان می باشد. این کار در محراق همکاری ها میان انجمن فوتبال، لیگ برتر انگلستان، فدراسیون فوتبال افغانستان و لیگ برتر افغانستان قرار خواهد داشت. این نهاد های ورزشی در جهت ارتقای ظرفیت افغانستان در خصوص اداره فوتبال و آموزش و پرورش در خصوص این بازی  به سطح ملی و محلی یکجا کار خواهند نمود.

نخست وزیر بریتانیا آقای دیوید کامرون چنین اظهار داشت:

" ما اغلب به ورزش به مثابه یک مسابقه مینگریم که در آن یکی از جوانب یا برنده و یا بازنده می شود، ولی ورزش از یک نیروی عالی در متحد ساختن ملت ها و مردم برخوردار است که از آن تمام جوانب دخیل منفعت می برند.

" این در واقع چیزی است که فوتبال برای افغانستان به ارمغان آورده است. پیروزی افغانستان در جام جنوب آسیا توجه میلون ها مردم را به خود جلب نمود و افغانها از تمام اقشار، محلات و مذاهب را با هم متحد ساخت و برای مردم جهان نشان داد که افغانها از روحیه عالی برخوردار اند و افغانستان دارای استعداد های خوب است.

" من افتخار دارم که روی این ملحوظ روابط مان را با افغانستان توسعه بخشیم. این همکاری عالی میان نهاد های ورزشی انگلستان و افغانستان این امید را می بخشد که فوتبال افغانستان در هر سطح انکشاف می یابد و مبین تعهد قوی و محکم ما جهت کمک در ساختن یک افغانستان دارای صلح و ثبات نه تنها در میدان نبرد بلکه در میدان ورزش نیز می باشد. من آرزو دارم که این همکاری برای نسل های آینده از تیم ملی گرفته تا شاگردان اناث مکاتب افغانستان الهام بخش باشد."

به اساس توافقی که میان این نهاد های ورزشی صورت گرفت، انجمن فوتبال انگلستان:
•     اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان را غرض ملاقات با تیم ملی فوتبال انگلستان و فراگیری آموزش مهارت های بازی فوتبال به رهنمایی  بازی کنان و مربیان این تیم در پارک سینت جورج انگلستان دعوت و با آنها تجارب خویش در خصوص انکشاف تیم ملی، آماده گی ها  و طرح ریزی برای مسابقات قهرمانی را شریک خواهند ساخت.
•    یک ارزیابی مکمل در مورد بازی فوتبال به سطح محلی در افغانستان را  ترتیب خواهد داد  و در همکاری با فدراسیون فوتبال افغانستان یک پلان انکشافی را غرض ارتقای ظرفیت و بلند بردن امکانات در همه بخش های این ورزش به شمول اداره بازی فوتبال به سطح محلی، مکاتب و بخش فوتبال جوانان، فوتبال زنان و دختران و انکشاف داوران (ریفری) فراهم خواهد نمود. انجمن فوتبال انگلستان از فدراسیون فوتبال افغانستان در جریان ارائه این پلان حمایت خواهد نمود.
•    در همکاری با فدراسیون فوتبال افغانستان، کانفدراسیون فوتبال آسیا، اتحادیه انجمن های فوتبال اروپا و دیگر نهاد های ورزشی در حمایت از این پلان آموزش مهارت های بازی فوتبال را فراهم خواهد نمود، به شمول فراهم آوری مهارت ها برای مربیان و داوطلبان از طریق اعطای جوایز انجمن فوتبال انگلستان. برنامه ها به حمایت سفیران انجمن فوتبال انگلستان، به شمول بازی کنان اسبق، مربیان و بازی کنان فعلی از لیگ برتر زنان انجمن فوتبال انگلستان براه انداخته می شود.

در پهلوی این کار لیگ برتر انگلستان به اساس روابط موجودش با فدراسیون فوتبال افغانستان:
•    برنامه توسعه لیگ برتر انگلستان و مهارت های برتر مرکز فرهنگی بریتانیا را براه می اندازد که از طریق این برنامه برای مربیان فوتبال به سطح محلی آموزش فراهم خواهد گردید.
•    مهارت های برتر آموزشی برای مسوولین مسابقات محلی را توسط داوران مجرب انگلیسی فراهم می نماید.
•    فرصت ها جهت شریک ساختن تجارب و مشوره ها را توسط لیگ برتر انگلستان در مورد انکشاف لیگ فوتبال، تنظیم مسابقات، بازاریابی و نشر فراهم خواهد نمود. این برنامه متخصصین لیگ برتر انگلستان و باشگاه های عضو این لیگ را با مسولین لیگ برتر افغانستان و باشگاه های مربوط به آنرا یکجا می سازد.

سخنگوی انجمن فوتبال انگلستان در این مورد چنین اظهار داشت:
" فوتبال افغانستان در حال رشد است و به صورت روز افزون در سراسر افغانستان و منطقه شهرت کسب می نماید. دوستان افغانی ما از اراده عالی برای راه یافتن به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر برخوردار اند. بادرنظرداشت تعهد دوامدار فوتبال انگلستان، آرزومندم تیم فوتبال شیران افغانستان مانند تیم زیر نام سه شیر انگلستان در مسابقات بدرخشند."

رئیس موسسه رسانه یی موبی و کمیشنر لیگ برتر افغانستان گفت:
" افغانستان نیروی فوتبال را در متحد ساختن ملت ها ثابت ساخت."

سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان آقای علی آقازاده گفت:

" بریتانیا به نام مادر فوتبال شناخته می شود و دارای بعضی از موفقترین تیم های فوتبال در جهان است. این همان حمایتی است که ما بخاطر رسیدن به هدف راه یابی به جام جهانی ۲۰۲۲ لازم پنداشته می شود.  این یک هدف بلند است، ولی در جریان دو سال اخیر بازی کنان ما نشان داده اند که افغانستان از اراده خوبی برای برنده شدن برخوردار است."

یادداشت برای رسانه ها:
۱/    برای کسب معلومات بیشتر در مورد انجمن فوتبال انگلستان با آقای کریگ دیمیتریو، رئیس بخش روابط به شماره تیلفون ۰۷۸۱۲۰۶۲۸۳۷ و ایمیل آدرس [email protected]  به تماس شوید.

۲/    مهارت های برتر در افغانستان
پروژه مهارت های برتر اولین کورس آموزش مهارت ها برای افغانستان را از تاریخ ۳۰ ماه جون تا ۶ جولای ۲۰۱۳ در شهر دبی دایر نمود.

بتعداد ۲۰ مربی فوتبال از افغانستان در مرحله ۱ این کورس اشتراک نمودند که رهبری این کورس را آقای جونی گرساید، مربی ارشد باشگاه افرتون رهبری می نمود که از تجارب وسیع تدریس مهارت های برتر در جهان برخودار است. مربی دوم این کورس آقای مارک برایت، بازی کن اسبق باشگاه کریستال پالیس و شیفیلد وینزدی بود که
در حال حاضر به حیث مربی مجرب در اتحادیه انجمن های فوتبال اروپا ایفای وظیفه می نماید.

اکثر مربیان افغان که در کورس آموزش مهارت ها اشتراک نموده بودند مربوط به باشگاه های لیگ برتر افغانستان می باشند و دو تن آنان مربیان زن بودند که مربوط به تیم ملی فوتبال زنان افغانستان اند.

کورسی که در شهر دبی دایر گردیده بود توسط مرکز فرهنگی بریتانیا، لیگ برتر انگلستان، فدراسیون فوتبال افغانستان لیگ برتر افغانستان به حمایت دولت بریتانیا و همکاران محلی، به شمول مابی گروپ مشترکاً تنظیم گردیده بود.

ابتکار و برنامه موفق آموزش مهارت های برتر به مثابه یک همکاری میان لیگ برتر و مرکز فرهنگی بریتانیا تلقی میگردد که از این برنامه غرض انکشاف مهارت های جوانان و رسیده گی به مسایل گوناگون اجتماعی مانند مسایل صحی، معلولیت، مسایل جنسیتی و تعلیمات استفاده می شود. برنامه آموزش مهارت های برتر تاثیرات زیادی را در ۲۱ کشور آسیایی، افریقایی و امریکایی از خود نشان داده است.

۳/    افغانستان پیروزی چشمگیری را در سال ۲۰۱۳ از آن خود کرد. در ماه آگست سال ۲۰۱۳ میلادی تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه تیم ملی فوتبال پاکستان را ۳ -۰ شکست داد که در طی یک دهه این اولین بازی بود که در کابل صورت گرفت. در سپتامبر سال ۲۰۱۳ میلادی قهرمانی در جام جنوب آسیا را از آن خود کرد و در مسابقات فینال تیم ملی فوتبال هند را ۲-۰ شکست داد. در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۳ میلادی تیم ملی کریکیت افغانستان تیم ملی کریکیت کینیا را شکست داد و مقام دوم را در قهرمانی لیگ جهانی کریکیت از آن خود کرد و به جام جهانی ۲۰۱۵ کریکت راه یافت و تیم ملی کریکیت افغانستان در رده مساوی با تیم ملی کریکیت انگلستان قرار گرفت.

۴/    امسال شاهد دور دوم لیگ برتر افغانستان بود که این لیگ از بدو تاسیس اش در سال ۲۰۱۲ بدینسو شهرت ملی کسب نموده است. لیک برتر افغانستان متشکل از ۸ تیم می باشد. بازی کنان برای دور لیگ برتر ۲۰۱۲ از طریق یک برنامه تلویزیونی زیر نام میدان سبز انتخاب شدند.

۵/    آقای مایکل اوین بعد از ایفای وظایف موفق در باشگاه ها، به شمول باشگاه های لیفرپول، ریل مادرید و مانچستر یونایتند در اواخر سال ۲۰۱۳ میلادی بازنشسته شد و به تعداد ۴۰ گول را در ۸۹ مسابقه بین المللی فوتبال برای انگلستان کسب نمود. آقای اوین اولین گول به یاد داشتنی را در مسابقه انگلستان مصاف آرجنتین در جام جهانی ۱۹۹۸ ساخت. او در سال ۲۰۱۳ میلادی به حیث سفیر انجمن فوتبال انگلستان تعیین گردید.