امروز جمعه ۲۱ میزان ۱۳۹۱ هجری مصادف به ۱۲ اکتوبر ۲۰۱۲ میلادی دومین روز از هفته نیمه نهایی لیگ برتر فوتبال افغانستان که تیم های فوتبال طوفان هریرود وسپین غربازان به ساعت ۰۲:۳۰ بعد ازظهر با حضور هزاران تماشاچی به مصاف هم رفتند.

هردوتیم تلاش های زیادی میکردند تا دروازه  تیم فوتبال مقابل را بازنمایند و به مسابقات نهائی راه پیدا کنند که دردقیقه ۲۲ بازی غلام رضایعقوبی بازی کن شماره ۱۰ تیم فوتبال طوفان هریرود گول اول رابسود تیمش زد ودروازه تیم فوتبال سپین غر بازان را بازکرد.متعأقبأ معروف محمدی بازی کن شماره ۱۴ تیم فوتبال طوفان هریرود گول دوم این بازی را بسود تیمش زد وبازی را دردقیقه ۳۷ دوبرصفر به سود تیم خود ساخت . بازی کنان تیم فوتبال سپین غربازان درنیمه اول بازی تلاش های زیادی کردند تا گول های مساوی را بسود تیم شان به ثمر برسانند که ازطرف مهاجمان  تیم فوتبال طوفان هریرود دفاغ صورت میگرفت بازی که نتیجه بازی نیمه اول دوبرصفر به سود تیم فوتبال طوفان هریرود پایان یافت.

نیمه دوم بازی بعد ازچند دقیقه بازی دوباره آغاز شد که دردقیقه ۴۸ بازی غلام رضا یعقوبی بازی کن شماره ۱۰ تیم فوتبال طوفان هریرود که گول اول این بازی را بسود تیمش زده بود گول سوم این بازی را بسود تیمش به دروازه تیم فوتبال سپین غر بازان زد .وبازی را سه برصفر به نفع تیمش ساخت .بازی کنان تیم فوتبال طوفان هریرود تلاش میکردند تا گول های بیشتر را به ثمر برسانند که حمیدالله کریمی بازی کن شماره ۱۱ تیم فوتبال طوفان هریرود دردقیقه ۵۵ بازی گول چهارم را بسود تیمش زد متعأقبأ وحید الله نعیم بازی کن شماره ۸ تیم فوتبال طوفان هریرود دردقیقه ۵۶ بازی گول پنجمی خود را بسود تیمش زد ودردقیقه ۵۷ بازی حمیدالله کریمی بازی کن شماره ۱۱ تیم فوتبال طوفان هریرود گول ششم این بازی را بسودتیمش زد بازی کنان سپین غر بازان تلاش زیادی میکردند تا جلوگول زنی های تیم فوتبال طوفان هریرود را بگیرند که مجید کریمی بازی کن شماره ۱۵ تیم فوتبال طوفان هریرود  گول هفتم این بازی را بسودتیمش زد وبازی را هفت صفر به سود تیمش ساخت.

همچنان بازی ادامه داشت که حامد جازمی بازی کن شماره ۱۶ تیم فوتبال طوفان هریرود گول هشتم این بازی را بسود تیمش به دروازه تیم فوتبال سپین غر بازان زد وبازی دردققه ۸۳ بازی را هشت برصفر ساخت.

ودردقیقه ۸۴ بازی غلام رضایعقوبی بازی کن شماره ۱۰ تیم فوتبال طوفان هریرود گول نهم این بازی را بسود تیمش به دروازه تیم فوتبال سپین غر بازان زد که گول سومش دراین بازی میباشد.

ونقیب الله الکوزی بازی کن شماره ۹ تیم فوتبال سپین غر بازان دردقیقه ۸۵ بازی ازسوی داور میدان کارت زرد دریافت کرد که محمد رفیع بازکن شماره ۷ تیم فوتبال  طوفان هریرود دردقیقه۸۷بازی گول دهم این بازی را با ضرب پنالتی بسود تیمش زد . دردقیقه ۸۸ بازی نقیب الله  الکوزی بازی کن شماره ۹ تیم فوتبال سپین غر بازان ازسوی داور میدان کارت سرخ دریافت نمودودردقایق آخر بازی فهیم افکار بازی کن شماره ۷ تیم فوتبال سپین غر بازان ازسوی داورمیدان  کارت زرد دریافت کرد.

بازی امروز ده برصفر به سود تیم فوتبال طوفان هریرود خاتمه پیداکرد.

بازی امروز در تار یخ بازی های  لیگ برتر افغانستان روشن پر گول ترین بازی بوده که دردقیقه ۷۰ بازی تیم فوتبال طوفان هریرود بازی را هفت برصفر به سود تیمش ساخته وبهترین بازی کن بازی امروزوحیدالله ندیم بازی کن شماره ۸ تیم فوتبال طوفان هریرود ازسوی هماهنگ کننده فوتبال شناخته شد .

درآخرازطرف صادق قادری مبلغ ۱۰۰۰۰ دالر امریکایی به عنوان تحفه برای تیم فوتبال طوفان هریرود داده شد. همچ مبلغ ۱۰۰۰۰ دالر دیگر ازسوی محمد سالم یکی ازهواداران تیم فوتبال طوفان هریرود برای این تیم داده شد.