فصل

برای گزینه های انتخاب شده هیچ نتیچه ای وجود ندارد

Group 1
مقامLP تیمPWDLGFGAGDPts
1-1طوفان هریرود۲۲۰۰۴۲۲۶
۲۱سیمرغ البرز۱۱۰۱۴۱۳۳
۳۱موجهای آمو۱۰۱۱۳۴۱
۴۱د میوند اتلان۱۰۱۱۱۵۱
Group 2
مقامLP تیمPWDLGFGAGDPts
1-1شاهین آسمایی۲۲۰۰۳۱۲۶
۲۱د سپین غر بازان۲۱۰۱۵۳۲۳
۳۱عقابان هندوکش۱۰۰۲۱۵۰
۳۰د اباسین څپی۱۱۰۱۵۵۰۳
تاریختیم ۱نتایجتیم ۲استدیوم
۲۲ سنبله, ۱۳۹۸ ۱۷:۳۰سیمرغ البرزشاهین آسماییاستدیوم ای اف اف
۲۹ اسد, ۱۳۹۸ ۱۷:۳۰طوفان هریرود۱ – 0سیمرغ البرزاستدیوم ای اف اف
۳۰ اسد, ۱۳۹۸ ۱۷:۳۰شاهین آسمایی۱ – 0عقابان هندوکشاستدیوم ای اف اف
۳۱ اسد, ۱۳۹۸ ۱۷:۳۰د میوند اتلان۱ – 1موجهای آمواستدیوم ای اف اف
۱ سنبله, ۱۳۹۸ ۱۷:۳۰د اباسین څپی۱ – 4د سپین غر بازاناستدیوم ای اف اف
۶ سنبله, ۱۳۹۸ ۱۷:۳۰طوفان هریرود۳ – 2موجهای آمواستدیوم ای اف اف
۷ سنبله, ۱۳۹۸ ۱۷:۳۰شاهین آسمایی۲ – 1د سپین غر بازاناستدیوم ای اف اف
۸ سنبله, ۱۳۹۸ ۱۷:۳۰د میوند اتلان۰ – 4سیمرغ البرزاستدیوم ای اف اف
۱۳ سنبله, ۱۳۹۸ ۱۷:۳۰د اباسین څپی۱ – 4عقابان هندوکشاستدیوم ای اف اف
۱۴ سنبله, ۱۳۹۸ ۱۷:۳۰طوفان هریرود۴ – 1د میوند اتلاناستدیوم ای اف اف
۱۵ سنبله, ۱۳۹۸ ۱۷:۳۰شاهین آسمایی۳ – 0د اباسین څپیاستدیوم ای اف اف
۱۷ سنبله, ۱۳۹۸ ۱۷:۳۰موجهای آمو۰ – 1سیمرغ البرزاستدیوم ای اف اف
۱۸ سنبله, ۱۳۹۸ ۱۷:۳۰د سپین غر بازان۲ – 0عقابان هندوکشاستدیوم ای اف اف
۲۱ سنبله, ۱۳۹۸ ۱۷:۳۰د سپین غر بازان۰ – 2طوفان هریروداستدیوم ای اف اف

Pages

در آخرین مسابقه مرحله گروهی فصل هشتم لیگ برتر افغانستان، تیم های سپین غر بازان و عقابان هندوکش در یک رقابت مهم و حساس به منظور صعود به مرحله نیمه نهایی رقابت ها، به مصاف هم رفتند.

امروز، ۱۸ سنبله سال ۱۳۹۸، تیم سپین غر بازان، قهرمان فصل چهارم لیگ برتر افغانستان در مقابل تیم جوان و پر انرژی عقابان هندوکش به رقابت می پردازد.

در یازدهمین مسابقه مرحله گروهی فصل هشتم لیگ برتر افغانستان، تیم های سیمرغ البرز و موج های آمو در یک رقابت تنگاتنگ به منظور صعود به مرحله بعدی رقابت ها، به مصاف هم رفتند.

Pages